Blogs

Lees hier onze blogs in de categorie Blogs.
Terug naar overzicht
Uitgelichte afbeelding voor “Interesse in OnSpect, wat kan ik verwachten?”

26 september 2022

Interesse in OnSpect, wat kan ik verwachten?

Het zou zomaar kunnen dat je na het bekijken van onze website denkt: “OnSpect, dat kan onze school de handvatten bieden voor een integrale kwaliteitszorg die we nodig hebben.” Wellicht ...
Lees verder
Uitgelichte afbeelding voor “OnSpect is vernieuwd!”

2 september 2022

OnSpect is vernieuwd!

Het nieuwe schooljaar gaat van start, en OnSpect is er klaar voor! Vorige week is namelijk een volledig vernieuwde versie van OnSpect gelanceerd. Mede dankzij de input van scholen die ...
Lees verder
Uitgelichte afbeelding voor “Leiderschap in het onderwijs”

27 november 2020

Leiderschap in het onderwijs

Het thema leiderschap binnen het AKOKI-model gaat in op: “Dit is wat we doen. Niet meer, maar zeker ook niet minder’. En bestaat uit de categorieën: (1) Visie- | Strategie- | Beleidsontwikkeling, (2) Visie- | Strategie- | Beleidsrealisatie, (3) Verantwoording en Evaluatie, (4) Cultuur van Continue Verbeteren en (5) Financieel Beheer. ...
Lees verder
Uitgelichte afbeelding voor “Omgevingsanalyse van scholen”

26 november 2020

Omgevingsanalyse van scholen

Wanneer heeft u voor het laatst een omgevingsanalyse gemaakt van de context waarin uw school acteert? Het eerste thema in het AKOKI-model is de context: de omgevingsanalyse van scholen. ...
Lees verder
Uitgelichte afbeelding voor “Een gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem in het onderwijs!”

25 november 2020

Een gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem in het onderwijs!

U wilt een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem binnen uw school en/of bestuur? Wist u dat dit al sinds 2018 mogelijk is in Nederland? Dit artikel gaat in op de volgende stap in kwaliteitszorgsystemen op scholen in Nederland: certificering van het kwaliteitssysteem van uw school. Een goed kwaliteitssysteem laat zien waar de school staat en of de beoogde kwaliteit aanwezig is. ...
Lees verder
Uitgelichte afbeelding voor “Hoe kunt u uw kwaliteitszorg vormgeven in de school?”

19 november 2020

Hoe kunt u uw kwaliteitszorg vormgeven in de school?

Een goed werkend systeem van kwaliteitszorg vereist van een bestuur en/of school een kwaliteitsbeleid dat doelgericht, systematisch en integraal van opzet is. Hielke Adema deelt de belangrijkste uitgangspunten voor een goed functionerend kwaliteitssysteen. ...
Lees verder
Uitgelichte afbeelding voor “De onderwijsinspectie op bezoek”

11 november 2020

De onderwijsinspectie op bezoek

De onderwijsinspectie op bezoek. Eens in de vier jaar vindt het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie plaats bij het bestuur en enkele van haar scholen. Hoe bereidt u een bezoek van de inspectie van onderwijs voor? Hoe zorgt u ervoor dat u samen met uw collega’s het bezoek van de inspectie met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt, doordat er sprake is van een goede voorbereiding? ...
Lees verder
Uitgelichte afbeelding voor “Kwaliteitszorg en ambitie in uw school”

30 oktober 2020

Kwaliteitszorg en ambitie in uw school

Hoe geeft u in 10 dagen vorm aan uw kwaliteitszorg en ambitie van uw school? Hoe bewaakt en bevordert u als bestuur en schoolleiding de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten? Daarvoor moet u als bestuurder en schoolleider zicht hebben op de onderwijskwaliteit van school en de toetsbare doelen die gesteld zijn moeten regelmatig worden geëvalueerd. Maak binnen 10 dagen een kwaliteitszorg- en ambitiestructuur aan zodat er doordachte analyses en gerichte verbeterplannen kunnen worden gemaakt om de onderwijskwaliteit binnen de stichtingen en/of de school te verbeteren. Met als resultaat: beter onderwijs voor de leerling! ...
Lees verder
Uitgelichte afbeelding voor “Kwaliteitszorg in het onderwijs vraagt aandacht”

13 mei 2020

Kwaliteitszorg in het onderwijs vraagt aandacht

In de Staat van het onderwijs (Inspectie 2020) valt op dat er dit jaar beduidend meer scholen (in alle sectoren) zijn die onvoldoende of zelfs zeer zwak presteren volgens het inspectiekader. Wat ook naar voren komt is dat beduidend meer bestuurders onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit van de scholen (20% PO en 25% VO). Deze twee hangen uiteraard nauw met elkaar samen… ...
Lees verder