Schoolplan

Maak het compleet
Bundel kennis en bouw samen aan het strategisch beleidsplan van de school. OnSpect biedt houvast met een gestandaardiseerd raamwerk en een duidelijk overzicht van wettelijke vereisten waar het schoolplan aan moet voldoen. Hoe het schoolplan vorm krijgt in OnSpect? Lees snel verder!
Geef vorm aan...

Missie en visie

Formuleer de missie, visie en doelen van de school. Dit vormt het fundament voor al het beleid.

Onderwijskundig beleid

OnSpect stelt gerichte vragen voor het formuleren van beleid dat voldoet aan alle wettelijke eisen. Maak eenvoudig een koppeling met de aanvullende ambities van de school.

Personeelsbeleid

Werk aan een helder en volledig beleid dat voldoet aan alle eisen. Samenstelling, ambities, representatie en bekwaamheid van het personeelbestand komen aan bod.

Stelsel van kwaliteitszorg

Hoe heeft de school het stelsel van kwaliteitszorg ingericht? Werk aan beleid en ambities met betrekking tot alle verplichte onderdelen.

Overige vereisten

OnSpect helpt met het verwerken van overige vereiste onderdelen, afhankelijk van de situatie van de school. Zoals een sponsorbeleid of identiteitscommissie.
Duidelijkheid in visie en verantwoordelijkheid

Het opstellen van een meerjarig schoolplan vraagt om inbreng van veel collega's. Dat leent zich bij uitstek voor online samenwerking. Neem afscheid van het eindeloos over-en-weer mailen van nieuwe versies.

Binnen OnSpect heb je binnen ons raamwerk alle vrijheid voor eigen accenten en ambities. Vul het schoolplan in, koppel relevante documenten en blijf altijd up-to-date met de ingebouwde PDCA-cyclus. Zo is vernieuwing verzekerd, voldoe je aan de wettelijke eisen en wordt het beleid verantwoord. We laten het je graag zien!

De module schoolplan biedt jou

Een stevig fundament om je schoolplan op te bouwen en ontwikkelen
Inzicht in de volledigheid van je schoolplan
De ruimte om aanvullende ambities van jouw school te verwerken
Een geïntegreerde PDCA cyclus om het schoolplan te blijven verbeteren
De ruimte om meldingen te ontvangen wanneer jij dat wilt

Klaar voor een kijkje?

Hebben we je nieuwsgierigheid geprikkeld? Vraag een volledig vrijblijvende demo aan met een van onze collega’s. Of lees voor meer informatie en verdieping verder op onze overige pagina’s.
Image