Kwaliteitsgebieden

Maak het bruikbaar
De kwaliteitsgebieden. Ook wel bekend als het 'waarderingskader' van de Onderwijsinspectie. Elke school moet daar aan voldoen. De inspectie controleert daar periodiek op. Waar bestaan de kwaliteitsgebieden uit, en hoe krijgen ze vorm in OnSpect? Lees snel verder!
Geef vorm aan...

Basiskwaliteit

De kern van het waarderingskader bestaat uit de basiskwaliteit: aan welke eisen moet je als school voldoen? OnSpect biedt je de structuur om vorm te geven aan je beleid, ambities en doelen.

Aanvullende ambities

Naast de basiskwaliteit biedt OnSpect ruimte voor aanvullende ambities: wat wil ik als school of bestuur nog meer bereiken? In OnSpect formuleer je je eigen aanvullende ambities. Deze koppel je direct aan het waarderingskader.

Auditresultaten

Toe aan een collegiale visitatie, of een externe of interne audit? Binnen OnSpect verwerk je de feedback op de plek waar je er ook iets mee kan. Zodat je er gelijk mee aan de slag kunt.
Met daarbij...

Het waarborgen van de kwaliteitsgebieden vergt discipline. Want waar begin je? Gelukkig is binnen elke school een groot deel van de invulling al uitgeschreven. Bijvoorbeel in beleidsdocumenten, de schoolgids, of het schoolplan. Maar is dit ook concreet gemaakt? In OnSpect breng je alle onderdelen samen én kun je aan de slag met verdere verdieping. OnSpect geeft inzicht, zodat je weet waar je aan toe bent.

De kwaliteitsgebieden in OnSpect vormen een stevig fundament voor je stelsel van kwaliteitszorg. We geven je graag een demo om het te laten zien. We zijn ervan overtuigd dat onze applicatie boekdelen spreekt!

De module kwaliteitsgebieden biedt jou

Een volledig inzicht in de stand van zaken omtrent het waarderingskader
De ruimte om elke aanvullende ambitie van de school te verwerken
Een overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is
Een geïntegreerde PDCA cyclus om ritme te creëren
De ruimte om meldingen te ontvangen wanneer jij dat wilt

Klaar voor een kijkje?

Hebben we je nieuwsgierigheid geprikkeld? Vraag een volledig vrijblijvende demo aan met een van onze collega’s. Of lees voor meer informatie en verdieping verder op onze overige pagina’s.
Image