Grip op onderwijskwaliteit

Bestuurders, rectoren en kwaliteitsmedewerkers vinden in OnSpect een effectieve tool om onderwijskwaliteit te borgen, aan te tonen én te verbeteren. Maak kennis met een overzichtelijk kwaliteitszorgsysteem dat iedere schooldag meerwaarde heeft.

Kwaliteitszorg is een continu proces

Een veilige omgeving, een goede organisatie en een integraal streven naar onderwijskwaliteit: dat is in de basis het streven van iedere school en van ieder bestuur. OnSpect helpt om daarvoor de basis te leggen. Kenmerkend voor OnSpect is de cyclische benadering: van visie naar doel, van doel naar uitvoering, en van uitvoering naar evaluatie. Kwaliteitszorg is daarmee net als het onderwijs: blijven leren, blijven testen, blijven ontwikkelen.

Een krachtige structuur voor de kwaliteitscultuur
OnSpect werkt volledig online. OnSpect maakt de kwaliteitscultuur concreet, meetbaar en daardoor controleerbaar. De prestaties per team, vakgroep en school worden zo transparant en inzichtelijk. Het doel daarvan is niet zozeer om plichtmatig verantwoording af te leggen over de staat van het onderwijs, maar om gericht te werken aan een steeds hogere onderwijskwaliteit. Met OnSpect krijgt de kwaliteitscultuur dan ook een krachtige impuls.

Van visie naar realisatie
Ieder team en iedere sectie gaat zelfstandig aan de slag met OnSpect. Aan de hand van visie, ambities en doelen van de school worden sectie- en teamplannen opgesteld. OnSpect stimuleert om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe de visie, ambities en doelen gerealiseerd gaan worden. In de loop der tijd evalueer, analyseer en reflecteer je samen de resultaten die worden neergezet door de sectie en het team. Die worden vervolgens teruggekoppeld richting de schoolleiding.

Image

Zo zorgt OnSpect voor inzicht:

Image

Dashboard 'School'

De kwaliteitscultuur vertaald naar concrete cijfers. Op ieder moment inzicht in de verantwoording van onderwijskwaliteit door een duidelijke structuur.

Dashboard 'Bestuur'

Voor bestuurders heeft OnSpect een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur per school.

Kwaliteitskalender

Overkoepelende thema's gestructureerd aanpakken kan in de kwaliteitskalender. Werk samen met de juiste personen voor elk project.

Gebouwd voor kwaliteitsontwikkeling

De functies & modules in OnSpect maken het gemakkelijker om te werken aan kwaliteitsverbetering in uw organisatie.
Image

Onderwijsinspectie

Komt de onderwijsinspectie (onverwacht) op bezoek? Met één druk op de knop kunt u de inspecteurs een overzicht aanbieden van de waarborging van de waarderingskaders. Wil de onderwijsinspectie op afstand uw dashboard inzien? Dan kunt u hen (tijdelijk) toegang geven.

Certificering

Door OnSpect als kwaliteitszorgsysteem te implementeren worden onder meer alle kwaliteitsgebieden van de onderwijsinspectie geborgd. Het is dan nog maar een kleine stap naar certificering en dat is de moeite waard, want certificering geeft organisatiebreed een kwaliteitsimpuls. Hoe dat kan? Lees daarvoor onze visie op certificering.

Documenten

Alle documentatie die u uploadt, vindt u terug in de databank. Door ze één keer te uploaden, kunt u ze overal in OnSpect gebruiken. Vanuit de databank kunt u alle documenten eenvoudig downloaden, of zien aan welke eisen van het waarderingskader deze gekoppeld zijn.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image