Kwaliteitszorg en ambitie in uw school

30 oktober 2020
Blog overzicht

Hoe geeft u in 10 dagen vorm aan uw kwaliteitszorg en ambitie van uw school? Hoe bewaakt en bevordert u als bestuur en schoolleiding de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten? Daarvoor moet u als bestuurder en schoolleider zicht hebben op de onderwijskwaliteit van school en de toetsbare doelen die gesteld zijn moeten regelmatig worden geëvalueerd. Maak binnen 10 dagen een kwaliteitszorg- en ambitiestructuur aan zodat er doordachte analyses en gerichte verbeterplannen kunnen worden gemaakt om de onderwijskwaliteit binnen de stichtingen en/of de school te verbeteren. Met als resultaat: beter onderwijs voor de leerling!

Door: Hielke Adema, november 2020

Met een goed werkend kwaliteitssysteem zorgt u er als bestuurder en schoolleider voor dat u kunt werken aan/met een doelgericht, systematisch en integraal kwaliteitsbeleid. Als schoolbestuurder bent u hier verantwoordelijk voor. Vanuit het geactualiseerd sectorakkoord VO (ambitie 7) wordt van bestuurders verwacht dat zij:

Kwaliteitszorg en ambitie in uw school
Geactualiseerd sectorakkoord VO
Ambitie 7 uit het geactualiseerd sectorakkoord van het VO 2018-2020

Kwaliteitszorg en ambitie in uw school in 10 dagen vormgegeven

Hoe ver u ook bent met de kwaliteitszorg binnen uw bestuur of school, uw kwaliteitszorg kan binnen 10 dagen vormgegeven worden in een kwaliteitssysteem.

Stap 1 | Kick off – dag 1

Samenstellen van het projectteam en vaststellen wat er gewaarborgd moet worden. Definiëren wanneer de implementatie een succes is. Vaststellen van belangrijke data.

Stap 2 | Inrichten OnSpect – dag 2 en 3

Vertalen van de visie, strategie, kwaliteitspijlers en kwaliteitsafspraken. Vaststellen van de rollen, verantwoordelijkheden en (herbenoemen van) alle onderdelen binnen de OnSpect omgeving.

Stap 3 | Implementatie – dag 4 t/m 9

Implementeren van alle mogelijke onderbouwingen en documentatie in de OnSpect-omgeving. Gesprekken met projectteam om te achterhalen hoe de deugdelijkheidseisen worden gerealiseerd in de school. Een analyse over de kwaliteitswaarborging in uw school.

Stap 4 | Presentatie – dag 10

Door het projectteam wordt een presentatie gegeven over de analyse van de kwaliteitswaarborging. Welke knelpunten zijn er, waar liggen de best practices? Het plan van aanpak om de kwaliteit blijvend te waarborgen. 

Kwaliteitszorg en ambitie in uw school OnSpect

Meer dan het hanteren van het kwaliteitskader van de onderwijsinspectie

Bij het kwaliteitssysteem wordt voor de inrichting gebruik gemaakt van het kwaliteitskader van de onderwijsinspectie. Dit kader kent de kwaliteitsaspecten en de criteria die als leidraad dienen voor het eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs door de onderwijsinspectie.

Basiskwaliteit en dynamische kwaliteit

Daarbinnen wordt het onderscheidt gemaakt tussen de basiskwaliteit (hieraan moet het bestuur/de school minimaal voldoen). Deze zijn gebaseerd op het onderzoekskader van de onderwijsinspectie. Daarnaast moeten scholen meegroeien met de eisen die de omgeving van hen stelt. Dit wordt ook wel de dynamische kwaliteit genoemd. De dynamische kwaliteit kan worden gewaarborgd bij de eigen aspecten van kwaliteit, maar ook in de andere onderdelen van het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem waarborgt niet enkel en alleen het kwaliteitskader van de onderwijsinspectie, maar ook de innovaties die nodig zijn om in te kunnen spelen op de veranderingen in de omgeving.

Interne of externe audits in de school

Vervolgens kunt u er als bestuurder voor kiezen om na de implementatie van het kwaliteitssysteem een interne of externe audit uit te voeren. Zo ontstaat er een onafhankelijke beoordeling over de kwaliteitszorg binnen het bestuur en/of de school. Wanneer u dit minimaal eens per jaar doet, kunt u met uw schoolteam de zwakke punten aan het licht brengen en samen aan de slag gaan met een verbetercyclus. U kunt op deze manier dan ook vaststellen of de doelen die u heeft gesteld, worden gerealiseerd. Bijkomende voordeel is dat een interne en/of externe audit in de school als pré wordt gezien door de onderwijsinspectie. Bij een streven naar het predicaat ‘goed’ wordt, is een audit zelfs verplicht.

Focus naar het primaire proces, de les in!

Nu alle ‘randzaken’ zijn vastgesteld en vormgegeven in het kwaliteitssysteem, kunt u als schoolleider en bestuurder uw focus verleggen. De focus kan gericht worden op het professioneel handelen van de docent. Uiteindelijk is de docent cruciaal voor goed onderwijs. Wanneer zij opbrengstgericht kunnen werken, inspelen op de verschillen tussen leerlingen en u en zij zich niet bezig hoeven te houden met randzaken, komt dat de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Door een goed kwaliteitssysteem bewaakt en bevordert u als bestuurder en schoolleider deze kwaliteit en heeft u uw handen (én hoofd) weer vrij om het gesprek aan te gaan met dé spil van de school, de docent!

Categorieën:
Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook