Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteit

Ontdek de impact van OnSpect

Image

De digitale totaaloplossing voor kwaliteitszorg in het onderwijs

Maakt onderwijsontwikkeling inzichtelijk

Kwaliteit gedijt bij continuïteit
Wat zijn de leerresultaten? Hoe is de kwaliteit van het onderwijs? Hoe realiseer je een onderwijsvisie in de dagelijkse praktijk? Effectief sturen begint bij kwaliteitszorg, bij een innovatief systeem dat je actief helpt om doelen te realiseren. En dat is precies wat OnSpect uniek maakt.

Digitale tool voor onderwijskwaliteit
Onderwijs stimuleert het lerend vermogen van leerlingen. Kwaliteitszorg stimuleert het lerend vermogen van de school. OnSpect biedt daarvoor het fundament. Eén systeem voor alle informatie, heldere verantwoording en integraal overzicht per team, vakgroep en complete school. Een betrouwbare basis voor strategische beslissingen en een effectieve PDCA-cyclus.

Meer tijd voor onderwijskwaliteit
OnSpect is speciaal ontwikkeld voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Zowel scholen als besturen gebruiken OnSpect om hun handelen te verantwoorden en gericht te werken aan een steeds hogere onderwijskwaliteit. OnSpect is beschikbaar voor elk onderwijstype met elk waarderingskader; van regulier tot ISK, praktijkonderwijs tot Caribisch Nederland.

Waarom OnSpect?

Gebruiksvriendelijk systeem voor kwaliteitszorg
Meer inzicht door heldere verantwoording
Hogere onderwijskwaliteit door geïntegreerde PDCA-cyclus
Integraal kwaliteitsinstrument voor scholen én besturen
Effectieve tool om aan te tonen dat jouw school voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie
Digitale kwaliteitskalender geschikt voor álle processen
Onderwijskwaliteit onder controleOf het nu de onderwijskaders zijn, vakwerk-, team- of bouwplannen, het schoolplan of de kwaliteitskalender: OnSpect maakt alle kwaliteitsdocumenten inzichtelijk en waarborgt daarmee de onderwijskwaliteit.
Stimulans voor verbetering OnSpect maakt van kwaliteitsontwikkeling een aanjager voor innovatie en een stimulans voor het doorontwikkelen van het onderwijs.
Concrete impact op onderwijsAlle vrijheid om een eigen onderwijsvisie te realiseren, terwijl wettelijke kaders geborgd zijn.

Sturing op Onderwijskwaliteit

Scholen moeten in staat zijn om aan te tonen dat de vereiste onderwijskwaliteit verzekerd is. Besturen moeten verantwoording afleggen over de wijze waarop gestuurd wordt. Beide worden ontzorgd met OnSpect. OnSpect vereenvoudigt het verzamelen en bewaren van de kluif aan onderwijsgerelateerde data. Door te investeren in het ordenen en rangschikken van de basisprocessen, blijft er uiteindelijk meer tijd over voor het onderwijs zelf.
Image

Zo werkt OnSpect

OnSpect centraliseert en structureert alle kwaliteitsdocumenten op één plek. Originele bestanden worden veilig opgeslagen en zijn eenvoudig op te roepen. Bovendien maakt OnSpect informatie betekenisvol, want gegevens worden met elkaar in verband gebracht. Door de geïntegreerde PDCA-module is het makkelijk om doelen te vertalen naar concrete acties én de voortgang daarin te monitoren. OnSpect biedt heldere verantwoording en gerichte meldingen als actie gewenst is.
Lees meer over kwaliteitsontwikkeling

Modules OnSpect

OnSpect is een digitaal systeem voor het borgen en verbeteren van onderwijskwaliteit. OnSpect bestaat uit de volgende modules.
Vakwerkplan & teamplan
Waarborg & ontwikkel de beleidsvisie in uw vakgroepen of teams.
Lees meer
Kwaliteitsprojecten
Realiseer langetermijndoelstellingen door deze te vertalen naar concrete acties op korte termijn.
Lees meer
Kwaliteitskalender
Werk iteratief en centraal aan het opstellen en doorontwikkelen van de kwaliteitskalender.
Lees meer
Schoolplan
Waarborg het strategisch beleidsplan van uw school.
Lees meer

Meer aandacht voor onderwijskwaliteit

OnSpect implementeren vraagt om inzet, maar daarna bespaar je juist tijd. Zodra alle beleidsdocumenten zijn verwerkt in het dashboard van OnSpect en de geïntegreerde PDCA-cyclus actief is, ontstaat er dan ook ruimte voor kwaliteitsverbetering. OnSpect geeft automatisch herinneringen als een document ontbreekt of een update nodig is. Zo word je gestimuleerd om documentatie up-to-date te houden. En met de zelfscan worden mogelijke interventies tijdig gesignaleerd. In combinatie met de Kwaliteitskalender hou je ook alle overkoepelende thema's in zicht. Zo wordt kwaliteitsontwikkeling een constante.
Image

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image