Kwaliteits­ontwikkeling in het onderwijs

Meer inzicht, meer impact op de onderwijskwaliteit.
Het kan met OnSpect.

Image

De digitale totaaloplossing voor kwaliteitszorg in het onderwijs

Maakt onderwijsontwikkeling inzichtelijk

Iedere school en bestuur moet zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten. Dit creëer je door als school inzicht te hebben in de onderwijskwaliteit en toetsbare doelen te hebben die regelmatig worden geëvalueerd.

Voor het afleggen van horizontale verantwoording en het nemen van strategische beslissingen is actuele en betrouwbare informatie noodzakelijk. Informatie die wordt verkregen uit gegevens (data en documenten). Gegevens zijn echter niet per definitie betekenisvol.

Pas wanneer je gegevens met elkaar in verband brengt, op de juiste manier interpreteert, aangeeft hoe de gegevens in de school zichtbaar zijn en er een structurele check & act plaatsvindt, kan uit de gegevens betekenisvolle informatie gehaald worden.

Heldere verantwoordelijkheden
Hoge mate van reflectie
Actief zicht op basis van gedegen analyses
Gerichte verbeterplannen
Standaard servicemomentenWij bieden u bij start een (online) training en elk jaar de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van onze 2 servicemomenten. Zodat wij, en u, de kwaliteitszorg kunnen garanderen.
Kwaliteit gewaarborgdOf het nu de onderwijskaders zijn, vakwerk- of bouwplannen, het schoolplan of het PTA. OnSpect maakt alle kwaliteitsdocumenten inzichtelijk. Kwaliteit gewaarborgd.
Van waarborging naar ontwikkelingOnSpect maakt tijd vrij voor kwaliteitsontwikkeling in uw onderwijsorganisatie.

Sturing op Onderwijskwaliteit

Door te investeren in het juist ordenen en rangschikken van de basisprocessen, blijft er uiteindelijk meer tijd over voor het échte werk. De leerling, daar gaat het om. OnSpect vereenvoudigt het verzamelen en bewaren van de kluif aan data die nodig is om te bewijzen dat je voldoet aan de gewenste onderwijskwaliteit.

Zodra de basis staat kan OnSpect haar steentje bijdragen aan het vervolg. Voor iedere school, stichting, of bestuur wordt maatwerk geleverd. Want net zoals iedere leerling, is ook iedere school, stichting, of bestuur uniek.

Image

Onderwijsinspectie op bezoek. En nu?

De onderwijsinspectie laat van zich horen en kondigt een inspectie aan. Wat nu? U ziet de inspectie uiteraard met vertrouwen tegemoet. Toch? Even nagaan… Hebben we als school alle documenten netjes gearchiveerd? Is alles up-to-date? Kan ik er zo bij?

Wat OnSpect voor u kan betekenen op dat moment? OnSpect, centraliseert en structureert alle bewijslast voor de kwaliteitskaders op één plek. Daarnaast zorgt de geïntegreerde PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) ervoor dat uw bewijslast altijd up-to-date is. OnSpect ontzorgt u!

In één oogopslag ziet u wat er al is en wat nog ontbreekt. En mist er wat?  Documenten kunt u gemakkelijk en snel uploaden.

De onderwijsinspectie op bezoek? Met één druk op de knop bezorgt OnSpect u alle benodigde documenten die u aan de inspectie moet overleggen.

Lees meer over kwaliteitsontwikkeling

Modules in OnSpect

Naast het inspectiekader van de onderwijsinspectie zijn verschillende aanvullende modules beschikbaar voor OnSpect.
Vakwerkplan & teamplan
Waarborg & ontwikkel de beleidsvisie in uw vakgroepen of teams.
Lees meer
Kwaliteitspijlers
Behaal uw lange termijn doelstellingen door deze te vertalen naar de korte termijn.
Lees meer
PTA
Werk iteratief en centraal aan het opstellen en ontwikkelen van het PTA.
Lees meer
Schoolplan
Waarborg het strategisch beleidsplan van uw school.
Lees meer

Tijd over voor kwaliteitsontwikkeling

Nu al uw beleidsdocumenten zijn verwerkt in het dashboard van OnSpect en de geïntegreerde PDCA-cyclus haar werk doet, kunt u aan de slag met kwaliteitsverbetering.

U wordt met de kwaliteitsagenda immers op de hoogte gehouden wanneer er documenten ontbreken of een update nodig hebben. Zo stimuleert OnSpect u om altijd te beschikken over de juiste, bijgewerkte documentatie.

De inzet van OnSpect scheelt veel tijd. Normaal gesproken bereiden meerdere medewerkers zich voor op een bezoek van de onderwijsinspectie. Nu heeft u slechts één kwaliteitsmedewerker nodig. De tijd die u daarmee wint, kunt u vast goed gebruiken.

Bovendien kan uw kwaliteitsmedewerker voortaan direct inhoudelijk in gesprek gaan met de inspectie in plaats van eerst alle bewijslast te moeten zoeken.

Image

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

We laten u graag zien hoe OnSpect kan bijdragen aan de onderwijskwaliteit in uw organisatie.
Image