Zicht op je volledige kwaliteitszorg in één applicatie?

Het kan met OnSpect

Goed onderwijs is het gevolg van een gedegen stelsel van kwaliteitszorg. Visie en beleid van de school moeten daarvoor goed worden vastgelegd. Dat maakt de vertaalslag naar de praktijk in de klas gemakkelijker. Bovendien kun je er dan samen aan verder werken én ben je voorbereid op die ene dag dat de inspectie op de stoep staat. OnSpect is daarvoor jouw platform. In OnSpect leg je alles op één plek vast. Creëer ritme, werk samen, en blijf verantwoordelijk. Neem afscheid van het eindeloos rondsturen van allerlei documenten en Excel-bestanden.
Hoe OnSpect je nog meer helpt? Lees snel verder!

Illustratie van kwaliteitszorgsysteem voor scholen

Zo werkt OnSpect

Scholen en besturen in staat stellen om doelgericht te werken aan hun onderwijskwaliteit: dat is onze missie. Samen werken aan de vertaling van beleid naar de praktijk in de klas. OnSpect geeft de benodigde structuur. Bij elk thema krijg je verschillende handvatten tot je beschikking. Zoals een PDCA-cyclus, Kanban-bord of gewoon een overzicht van de stand van zaken. Dat bespaart veel tijd. Bovendien geeft het jou en je collega's inzicht in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Zodat je samen kunt bouwen aan beter onderwijs.

Resultaatgericht
OnSpect levert al resultaat op vanaf de eerste persoon die ermee aan de slag gaat. Voor een kwaliteitsmedewerker is OnSpect een krachtige eerste stap naar meer overzicht en controle. Wil je werken aan een kwaliteitscultuur die breed gedragen wordt in de school? Dan kan het gebruik groeien tot aan je hele personeelsbestand. Meer collega's die OnSpect gebruiken leidt tot steeds makkelijkere samenwerking. Alles gebeurt immers in één omgeving. Zeg maar dag tegen het eeuwig rondsturen van Excel-bestanden.

Lees meer
Man en vrouw bij laptop met kwaliteitssysteem OnSpect

Voor wie?

Scholen

OnSpect is er voor de kwaliteitsmedewerker en schoolleider die zoekt naar een gestructureerde aanpak en graag het overzicht wil bewaken. Die streeft naar een kwaliteitscultuur binnen de school en zo de kwaliteit van het onderwijs wil borgen of verbeteren.

In de OnSpect-schoolomgeving:

waarborg je de basiskwaliteit en de aanvullende ambities
werk je projectmatig aan kwaliteitsthema’s
heb je zicht op wie waarvoor verantwoordelijk is
heb je één jaaroverzicht met je volledige kwaliteitsplanning
vertaal je stapsgewijs het beleid naar de lespraktijk
werk je cyclisch doormiddel van ingebouwde PDCA en meldingen
Lees meer

Besturen

OnSpect is er voor de bestuurder of kwaliteitsmanager die graag inzicht heeft in de onderwijskwaliteit van de scholen. Die streeft naar een kwaliteitscultuur binnen het bestuur en die evaluatie, verantwoording en dialoog in haar kernwaarden heeft beschreven.

In de OnSpect-bestuursomgeving:

waarborg je de basiskwaliteit en de aanvullende ambities (BKA)
werk je projectmatig aan kwaliteitsthema’s
heb je zicht op wie waarvoor verantwoordelijk is
heb je één jaaroverzicht met je volledige kwaliteitsplanning
werk je cyclisch doormiddel van ingebouwde PDCA en meldingen
heb je altijd inzicht in de volledige kwaliteitszorg van je scholen
Lees meer

Klaar voor een kijkje?

Hebben we je interesse gewekt? Vraag een volledig vrijblijvende demo aan met een van onze collega’s. Of lees voor meer informatie en verdieping verder op onze overige pagina’s.
Illustratie van kwaliteitssysteem voor het onderwijs