Elk onderdeel van je kwaliteitszorg borgen

Het kan met OnSpect

OnSpect is opgebouwd uit verschillende modules. Allemaal gericht op hun eigen onderdeel van kwaliteitszorg, maar zeker niet losstaand. Juist door de combinatie van deze modules kun je een gedegen stelsel van kwaliteitszorg neerzetten. Hoe elke module je daarbij helpt? Lees snel verder!
Image

Voor wie?

Scholen

OnSpect is er voor de kwaliteitsmedewerker en schoolleider die zoekt naar een gestructureerde aanpak en graag het overzicht wil bewaken. Die streeft naar een kwaliteitscultuur binnen de school en zo de kwaliteit van het onderwijs wil borgen of verbeteren.

In de OnSpect-schoolomgeving:

waarborg je de basiskwaliteit en de aanvullende ambities
werk je projectmatig aan kwaliteitsthema’s
heb je zicht op wie waarvoor verantwoordelijk is
heb je één jaaroverzicht met je volledige kwaliteitsplanning
vertaal je stapsgewijs het beleid naar de lespraktijk
werk je cyclisch doormiddel van ingebouwde PDCA en meldingen
Lees meer

Besturen

OnSpect is er voor de bestuurder of kwaliteitsmanager die graag inzicht heeft in de onderwijskwaliteit van de scholen. Die streeft naar een kwaliteitscultuur binnen het bestuur en die evaluatie, verantwoording en dialoog in haar kernwaarden heeft beschreven.

In de OnSpect-bestuursomgeving:

waarborg je de basiskwaliteit en de aanvullende ambities (BKA)
werk je projectmatig aan kwaliteitsthema’s
heb je zicht op wie waarvoor verantwoordelijk is
heb je één jaaroverzicht met je volledige kwaliteitsplanning
werk je cyclisch doormiddel van ingebouwde PDCA en meldingen
heb je altijd inzicht in de volledige kwaliteitszorg van je scholen
Lees meer

Klaar voor een kijkje?

Hebben we je nieuwsgierigheid geprikkeld? Vraag een volledig vrijblijvende demo aan met een van onze collega’s. Of lees voor meer informatie en verdieping verder op onze overige pagina’s.
Vraag een demo aan
Image