Kernfuncties

Maak het zichtbaar
Sinds de invoering van het nieuwe onderzoekskader van de Onderwijsinspectie in 2021 heeft de inspectie meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsstelsel als geheel. Om een beeld te vormen bezoekt de inspectie ook individuele scholen. In OnSpect kunnen scholen en besturen invulling geven aan dit Raamwerk voor stelselkwaliteit. Benieuwd hoe? Lees snel verder!
Geef vorm aan...

Kernfunctie Kwalificatie

Hoe brengt de school leerlingen kennis, houdingen en vaardigheden bij die aansluiten bij de behoeften van de samenleving en bij de mogelijkheden van talenten en leerlingen?

Kernfunctie Socialisatie

Hoe draagt de school bij aan de verwerving van de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn om optimaal te kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving?

Kernfunctie Allocatie

Volgen leerlingen een onderwijsloopbaan die past bij hun mogelijkheden en talenten en bij de arbeidsbehoeften van de samenleving?

Realisatie

Maak in OnSpect concreet hoe de school in de praktijk zorgt voor onderwijs dat bijdraagt aan de drie kernfuncties.
Bijdragen aan beter onderwijs

De Onderwijsinspectie onderscheidt de kernfuncties Kwalificatie (wat kan ik?), Socialisatie (wat wil ik?) en Allocatie (wie ben ik?). Daarnaast worden voorwaarden gesteld voor de realisatie van deze kernfuncties. In OnSpect waarborg je de invulling daarvan in je school of bestuur.

Als je met de module kernfuncties aan de slag gaat, kun je nog een stap verder gaan dan het onderbouwen en borgen. Met behulp van de ingebouwde PDCA-cyclus kunnen de kernfuncties namelijk ook gebruikt worden als basis voor kwaliteitsverbeteringen. We bespreken graag hoe de kernfuncties ook jou verder kunnen helpen!

De module kernfuncties biedt jou

Een overzichtelijke manier om met de kernfuncties aan de slag te gaan
Een volledig inzicht in jouw stand van zaken
De optie om de Onderwijsinspectie eenvoudig inzicht te geven
Een overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is
Een geïntegreerde PDCA cyclus om ritme te creeëren
De ruimte om meldingen te ontvangen wanneer jij dat wilt

Klaar voor een kijkje?

Hebben we je nieuwsgierigheid geprikkeld? Vraag een volledig vrijblijvende demo aan met een van onze collega’s. Of lees voor meer informatie en verdieping verder op onze overige pagina’s.
Image