Over OnSpect

Het verbeteren van de kwaliteit van Nederlandse onderwijsorganisaties: dát is onze missie. En dat gaat (veel) verder dan de eisen van de onderwijsinspectie: OnSpect maakt het mogelijk om gericht te werken aan het realiseren van een onderwijsvisie. OnSpect heeft impact, iedere dag opnieuw.

De volgende stap in kwaliteitszorg

OnSpect is ontwikkeld voor PO, VO en scholen die Nederlands onderwijs aanbieden in het buitenland. Het bieden van kwalitatief onderwijs is voor scholen – en hun besturen – een basistaak. OnSpect helpt om die kwaliteit te bewaken én door te ontwikkelen. Onderwijskwaliteit is immers nooit ‘af’.
Image

OnSpect leidt tot structurele kwaliteitsverbetering

Door de geïntegreerde PDCA-cyclus ontstaat er een goed werkend kwaliteitssysteem binnen alle lagen van de school. Door standaardisatie van het PTA, het schooljaarplan, het vakwerkplan en de MR-werkwijzen wordt voldaan aan de wettelijke eisen van de onderwijsinspectie. De eventuele keuze voor certificering maakt de stap naar structurele kwaliteitsverbetering compleet.
Image
Betrouwbare informatie. Alle gegevens worden veilig opgeslagen en zijn eenvoudig te raadplegen, te downloaden en te delen.
Transparantie. Het dashboard toont zowel taken en verantwoordelijkheden als problemen en uitdagingen.
Inspectieproof. OnSpect geeft automatische herinneringen als actie nodig is, inclusief voorbeelden van bewijslast voor iedere deugdelijkheidseis.
Kennisborging. Ook bij het vertrek van collega’s blijven kwaliteitsdocumenten behouden, waardoor kennis geborgd wordt.
Inzicht en overzicht. Met OnSpect blijft kwaliteitszorg onder controle en ontstaat er meer ruimte voor het onderwijs zelf.

Snel aan de slag

Interesse in OnSpect als digitaal kwaliteitszorgsysteem? Implementatie is relatief eenvoudig en wordt geheel verzorgd. Na installatie kun je snel aan de slag, want OnSpect heeft een overzichtelijk dashboard en is gebruiksvriendelijk ingericht. Bovendien wordt er altijd een basistraining gegeven en is er ruimte voor persoonlijke begeleiding. Neem contact op voor een offerte op maat.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image