OnSpect is vernieuwd!

2 september 2022
Blog overzicht
Het nieuwe schooljaar gaat van start, en OnSpect is er klaar voor! Vorige week is namelijk een volledig vernieuwde versie van OnSpect gelanceerd. Mede dankzij de input van scholen die het afgelopen anderhalf jaar met OnSpect hebben gewerkt, hebben we deze nieuwe versie kunnen realiseren. In deze blog laten we je kennismaken met de mogelijkheden!
OnSpect dashboard versie 2

Waarom een nieuwe versie?

Begin 2020 zijn de eerste scholen met OnSpect aan de slag gegaan. De kern van OnSpect was ook toen het kunnen waarborgen van alle eisen van de onderwijsinspectie. Daarnaast waren er verschillende modules beschikbaar die scholen konden helpen bij het versterken van hun onderwijskwaliteit én de kwaliteitscultuur binnen de school.

In de anderhalf jaar sinds de lancering hebben verschillende scholen OnSpect ingezet om hun stelsel van kwaliteitszorg te professionaliseren en verbeteren. Tevens is OnSpect succesvol gebruikt bij bezoeken van de Onderwijsinspectie en interne audits. In deze periode is natuurlijk ook veel input en feedback vanuit de gebruikers binnengekomen. Deze input hebben we gecombineerd met onze eigen ambitie om van OnSpect een nog completere, snellere en gebruiksvriendelijkere applicatie te maken. En het resultaat mag er zijn!

Wat is er nieuw?

We vertellen je verderop meer over de verbeteringen ten opzichte van de eerste versie van OnSpect. Maar eerst willen we je kennis laten maken met twee nieuwe modules: Kernfuncties en de Kwaliteitskalender!

Kernfuncties

Sinds de invoering van het nieuwe onderzoekskader van de Onderwijsinspectie in 2021 heeft de inspectie meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsstelsel als geheel. Om een beeld te vormen bezoekt de inspectie ook individuele scholen. In de nieuwe module kernfuncties kunnen scholen invulling geven aan dit Raamwerk voor stelselkwaliteit. Dit raamwerk bestaat uit de kernfuncties Kwalificatie (wat kan ik?), Socialisatie (wat wil ik?) en Allocatie (wie ben ik?), met daarnaast voorwaarden voor de realisatie van deze kernfuncties. In de nieuwe versie van OnSpect kunnen scholen de invulling van de kernfuncties onderbouwen en, met behulp van de ingebouwde PDCA-cyclus, de kernfuncties gebruiken als basis voor kwaliteitsverbeteringen in de school.

Kwaliteitskalender

Veel scholen werken al met een jaarplanning, waarin acties en ambities op het gebied van onderwijs cyclisch worden ingericht. De kwaliteitskalender is daarmee een centraal onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg op school. Om de kwaliteit te borgen zijn medewerkers jaar in, jaar uit bezig met het opstellen, bijstellen, versterken, en uitvoeren van de leidraad van het onderwijs. Relevant, maar arbeidsintensief. Dat kan anders. Met de module Kwaliteitskalender van OnSpect wordt het opstellen en bijwerken van de kwaliteitskalender eenvoudig en inzichtelijk.

OnSpect brengt de kwaliteitskalender van offline naar online. Per kwaliteitsproject werken de juiste mensen (digitaal) samen, waarbij ook duidelijk is wie eindverantwoordelijk is. Door samen te werken in jaarlijks terugkerende of eenmalige kwaliteitsprojecten is elke stap van de aanpak en het doel van het project voor iedereen duidelijk.

Wat is er veranderd?

In de vernieuwde versie van OnSpect zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Scholen kunnen hun stelsel van kwaliteitszorg nu over de volledige breedte in OnSpect opbouwen. Verder is OnSpect nu sneller, is het ontwerp vernieuwd, en is de laatste versie van het inspectiekader verwerkt. Scholen die (ook) andere vormen dan het reguliere onderwijs aanbieden, zoals praktijkonderwijs of eerste opvang voor anderstaligen, kunnen deze verschillende waarderingskaders nu binnen één omgeving waarborgen. Ook hebben we het mogelijk gemaakt om rechtstreeks vanuit OnSpect ondersteuning te vragen via een chat-functie.

Daarnaast is onder meer het volgende verbeterd:

  • Extra aandacht voor burgerschap in het team- en vakwerkplan
  • Digitale rondleidingen om kennis te maken met de mogelijkheden in OnSpect
  • Documenten in de databank die als onderbouwing gekoppeld zijn kunnen nu eenvoudig worden vervangen door een nieuwe versie zonder de koppeling te verliezen
  • Collega’s kunnen in OnSpect eenvoudig worden gekoppeld aan een PDCA-cyclus
  • Meer controle over de rechten van gebruikers binnen de school
  • …en nog veel meer!

Wat staat er nog op de planning?

We zijn heel enthousiast over de verbeteringen in OnSpect. Maar natuurlijk is dit pas het begin! De komende maanden blijven we onverminderd doorgaan met het verzamelen van input en feedback om OnSpect verder te verbeteren. Daarnaast staan er ook al verschillende uitbreidingen op de roadmap!

In de komende maanden beginnen we bijvoorbeeld met de uitrol van het vernieuwde bestuursdashboard. Daarin kunnen besturen onder meer invulling geven aan het waarderingskader voor besturen van de Onderwijsinspectie. Bovendien hebben bestuurders vanuit deze omgeving een rechtstreeks overzicht van de stand van zaken in de scholen die onder het bestuur vallen.

Ook aan de slag met OnSpect?

We laten je graag zien hoe de vernieuwde versie van OnSpect kan bijdragen aan beter onderwijs op jouw school. Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een online demo aan!
Vraag een demo aan
Contact opnemen
Categorieën:
Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook