Onaangekondigde bezoeken door de Onderwijsinspectie

6 juli 2023
Blog overzicht

De Tweede kamer wil dat de onderwijsinspectie vaker onaangekondigde bezoeken aan scholen brengt. Wat brengt zo’n onaangekondigd bezoek aan effecten en implicaties met zich mee? En hoe kunnen ze bijdragen aan het toezicht op het onderwijs?

Een eerste zorg die naar boven komt is de mogelijke toezichtlast die deze onaangekondigde bezoeken met zich meebrengen. Het idee van een plotseling bezoek van de inspectie kan spanningen oproepen bij bestuurders, schoolleiders, docenten en leerkrachten. Daarentegen zouden scholen de inspectiebezoeken ook juist als een kans kunnen zien om hun inzet voor kwaliteitsonderwijs te demonstreren. Door de juiste voorbereidingen te treffen en te zorgen voor transparante, consistente processen, hoeven deze bezoeken niet als een last gezien te worden.

De inspectie op bezoek

Hoe de onaangekondigde inspectiebezoeken eruit gaan zien is nog niet helemaal duidelijk. Eind mei kondigde de inspectie aan te onderzoeken hoe deze bezoeken bij kunnen dragen aan hun toezicht. Ook zullen gesprekken gevoerd worden met vertegenwoordigers van scholen en besturen. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke effecten en opbrengsten van de bezoeken. De verwachting is dat op een later moment meer bekend wordt gemaakt over de eventuele praktische invulling.

Het stelsel van kwaliteitszorg in OnSpect

Steeds meer scholen gebruiken OnSpect om zich voor te breiden op een bezoek van de Onderwijsinspectie. OnSpect is namelijk een handvat voor scholen tijdens een inspectiebezoek. Het biedt scholen de mogelijkheid om op een overzichtelijke manier alle relevante documenten en bewijsmaterialen te verzamelen die nodig zijn om de basiskwaliteit van het onderwijs te waarborgen. OnSpect stelt scholen op deze manier in staat om transparant te laten zien hoe zij voldoen aan de vereisten, hun aanvullende ambities tonen en aantonen dat zij beschikken over alle benodigde documenten. Staat de onderwijsinspectie onaangekondigd op de stoep? Als schoolleider geeft u ze met een gerust hart inkijk in OnSpect, waar de gehele kwaliteitszorg is opgenomen en alle ambities, doelen en acties samenkomen.

Werken aan een cultuur van transparantie en verantwoording?
In OnSpect waarborg je niet alleen het onderzoekskader van de inspectie. Met OnSpect bevorder je ook de communicatie tussen verschillende vakgroepen, teams of bouwgroepen en creëer je inzicht in de lopende kwaliteitsprojecten van het bestuur, de school en het team.

Ontvang de onderwijsinspectie met een gerust hart

Onaangekondigde inspectiebezoeken vormen een interessante verandering. In deze context kan OnSpect een nuttige en krachtige applicatie zijn die scholen helpt om deze bezoeken met meer vertrouwen te benaderen. OnSpect biedt scholen de mogelijkheid om zich ten alle tijden goed te kunnen verantwoorden en alle benodigde informatie voor een inspectie op orde te hebben. Daardoor kunnen scholen de onderwijsinspectie met een gerust hart ontvangen.

Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook