Nieuwe standaard OP0 Basisvaardigheden

13 juli 2023
Blog overzicht
Per 1 augustus 2023 wordt in het waarderingskader van de Onderwijsinspectie een nieuwe standaard opgenomen: OP0 Basisvaardigheden. De afgelopen jaren was er al meer aandacht voor dit onderwerp. In de Staat van het Onderwijs 2023 stelde de inspectie al dat er nog altijd actie nodig is binnen dit thema. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt dit dan ook een vast onderdeel van de onderzoekskaders.

De nieuwe standaard OP0 Basisvaardigheden

In de nieuwe standaard, die zowel in het primair-, voorgezet- als het middelbaar beroepsonderwijs gaat gelden, komt er extra aandacht voor basisvaardigheden in het curriculum. De focus ligt daarbij op de Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en burgerschap. De inspectie schrijft daarbij: “Het gaat erom dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden. En vervolgens kijken we of we dit terugzien in de klas.”

De nieuwe standaarden krijgen als volgt vorm:

Zwaardere focus op OP0

In de beoordelingen van de Onderwijsinspectie tellen op dit moment al een aantal standaarden zwaarder mee. Dit gaat om de standaarden:

  • OR1 Resultaten (PO | VO)
  • OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding (PO | VO)
  • OP3 Pedagogisch-didactisch handelen (PO | VO)
  • VS1 Veiligheid (PO | VO)

Vanaf 1 augustus 2024 gaat dit ook gelden voor de standaard OP0 Basisvaardigheden.

Waarborgen basisvaardigheden

De standaard OP0 Basisvaardigheden is op korte termijn beschikbaar in de Kwaliteitsgebieden in OnSpect. Vanaf dat moment kan elke school hun beleid rondom de vijf deugdelijkheidseisen van de standaard basisvaardigheden waarborgen én de schooleigen aanvullende ambities formuleren. Middels de kwaliteitscyclus in OnSpect kan er goed zicht gehouden worden op de ontwikkeling en uitvoering van beleid. De inspectie heeft echter aangekondigd ook te willen zien dat er op dit thema aan doelen wordt gewerkt en dat het onderwijspersoneel zich daarover kan verantwoorden. In een eerdere blog schreven we al dat een projectmatige aanpak kan helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden.

Ook wijzigingen in OP2 en OP3

Naast de toevoeging van de standaard OP0 worden er per 1 augustus 2023 ook wijzigingen aangebracht in de standaarden OP2 (Zicht op ontwikkeling en begeleiding) en OP3 (Pedagogisch-didactisch handelen). Op verzoek van de minister zijn deze standaarden concreter geformuleerd. Zo worden in OP2 de referentieniveaus voor taal en rekenen expliciet opgenomen, en wordt toegevoegd dat scholen hoge verwachtingen van leerlingen moeten hebben. In de standaard OP3 wordt duidelijker geformuleerd waar de inspectie tijdens de lesbezoeken naar kijkt bij het beoordelen van pedagogisch-didactisch handelen. Ook deze gewijzigde standaarden zijn op korte termijn beschikbaar in OnSpect.

Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook