Bijstelling waarderingskader beschikbaar in OnSpect

1 augustus 2023
Blog overzicht

Met ingang van vandaag (1 augustus 2023) zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. Deze wijzigingen zijn vanaf vandaag ook beschikbaar binnen OnSpect!

Wat er is veranderd

De grootste verandering is de introductie van de nieuwe standaard OP0 Basisvaardigheden, waar we eerder al over schreven. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de standaarden OP1 Aanbod, OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding en OP3 Pedagogisch-didactisch handelen.

Als gevolg van deze wijzigingen moeten scholen een aantal kleine veranderingen doorvoeren in hun OnSpect-omgeving zodat hun beleid voldoet aan het nieuwe onderzoekskader. Om dit proces makkelijk te maken hebben we de wijzigingen voor de verschillende waarderingskaders hier op een rij gezet.

Beleid aanpassen

Met name voor de nieuwe standaard OP0 Basisvaardigheden zullen scholen bestaand beleid moeten controleren en verwerken onder de nieuwe deugdelijkheidseisen. De Onderwijsinspectie neemt deze standaard vanaf nu namelijk mee in haar toezicht, en vanaf schooljaar 2024-2025 wordt OP0 zelfs een kernstandaard. Om dit proces gemakkelijker te maken zijn op de website van onze partner Kwaliteitszorg.nl voorbeelden opgenomen voor zowel het primair onderwijs als voortgezet onderwijs.

Ook voor de standaarden OP1, OP2 en OP3 zijn enkele wijzigingen nodig. Ter ondersteuning kunnen de checklists in ons wijzigingsoverzicht gebruikt worden.

Aan de slag met de wijzigingen

Alle OnSpect-gebruikers kunnen vanaf nu in hun omgeving aan de slag met de nieuwe en gewijzigde eisen. De eisen die zijn komen te vervallen zijn nog tot 1 december ter referentie beschikbaar. We hopen het proces met ons wijzigingsoverzicht en de voorbeelden op Kwaliteitszorg.nl zo makkelijk mogelijk te maken. Heb je vragen? Neem binnen OnSpect eenvoudig contact met ons op via de blauwe serviceknop rechtsonder in je scherm.

Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook