Wijzigingen Waarderingskader Onderwijsinspectie

Veranderingen per 1 augustus 2023

Over de wijzigingen

Met ingang van 1 augustus 2023 vindt er een bijstelling plaats van het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. In de meeste waarderingskaders wordt bijvoorbeeld een nieuwe standaard (OP0 Basisvaardigheden) toegevoegd, en worden aanpassingen doorgevoerd in OP1 Aanbod, OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding en OP3 Pedagogisch-didactisch handelen.

Op deze pagina geven we een overzicht van de veranderingen die in OnSpect worden doorgevoerd op basis van deze bijstelling.

Wijzigingen primair onderwijs
Waarderingskader Primair Onderwijs - Regulier
Waarderingskader Primair Onderwijs - Regulier - Correctie 11 oktober
Wijzigingen voortgezet onderwijs
Waarderingskader Voortgezet Onderwijs - Regulier
Waarderingskader Voortgezet Onderwijs - BES
Waarderingskader Voortgezet Onderwijs - Praktijkonderwijs
Waarderingskader Voortgezet Onderwijs - Eerste opvang anderstaligen
Wijzigingen middelbaar beroepsonderwijs
Waarderingskader MBO - BES
Wijzigingen bestuur
Waarderingskader BKA - Primair Onderwijs
Waarderingskader BKA - Voortgezet Onderwijs
Waarderingskader BKA - BES