Amsterdam gaat basiskwaliteit op alle scholen gelijktrekken

31 mei 2023
Blog overzicht

De stad Amsterdam zet met het vandaag (31 mei 2023) aangekondigde Onderwijs Ambities Amsterdam (OAA) convenant een belangrijke stap in de richting van gelijke onderwijskansen en kwaliteitsverbetering voor alle kinderen in de stad. Het OAA convenant is een initiatief dat een samenwerkingsverband omvat tussen de gemeente, Amsterdamse scholen en kinderopvang, met de bedoeling om de kwaliteit van het onderwijs gelijk te trekken en te waarborgen.

Maar wat betekent dit precies? En hoe draagt dit bij aan een verbetering van de onderwijskwaliteit?

Het Onderwijs Ambities Amsterdam (OAA) convenant uitgelegd

Het OAA convenant is een formele overeenkomst die is ontworpen om de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam te waarborgen en te verbeteren. Dit wordt bereikt door middel van afspraken over wat wordt beschouwd als 'goede kwaliteit', en het inzetten van mechanismen voor het monitoren en sturen van de onderwijskwaliteit. De gemeente, scholen en kinderopvang instellingen werken samen om deze doelstellingen te bereiken.

Een belangrijk aspect van het OAA convenant is het bevorderen van transparantie over de kwaliteit op scholen en het uitwisselen van succesfactoren en andere belangrijke gegevens. Deze aanpak stelt scholen in staat van elkaar te leren en samen te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Het belang van basiskwaliteit

Een van de kernprincipes van het convenant is het gelijktrekken en waarborgen van de basiskwaliteit van het onderwijs bij alle scholen. Basiskwaliteit verwijst naar de minimum standaard die elke onderwijsinstelling zou moeten halen. Hierbij kan gedacht worden aan voldoende gekwalificeerde leraren, toegankelijke en relevante lesmaterialen, veilige en stimulerende leeromgevingen, en goede kwaliteitszorg. De eisen hiervoor zijn vastgelegd in het waarderingskader van de Onderwijsinspectie.

Het gelijktrekken en waarborgen van de basiskwaliteit op alle scholen vereist systematische inspanningen om kwaliteit op een uniforme manier te meten en te beoordelen, en om ervoor te zorgen dat alle scholen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om te voldoen aan de vastgestelde standaarden.

De rol van OnSpect

In deze context kan OnSpect een belangrijke rol spelen. Hoewel het OAA convenant niet specifiek verwijst naar OnSpect, kan de applicatie wel waardevolle ondersteuning bieden bij het in kaart brengen en monitoren van de basiskwaliteit. OnSpect is speciaal ontworpen om scholen te helpen bij hun kwaliteitszorg en biedt handvatten voor het vastleggen, volgen en analyseren van de basiskwaliteit.

OnSpect kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitscyclus van scholen. Deze cyclus omvat het identificeren van sterke en zwakke punten (al dan niet met behulp van een interne/externe audit), het ontwikkelen van verbeterplannen, het implementeren van veranderingen en het meten van de effecten hiervan. Deze cyclus is in de OnSpect-applicatie opgenomen. Op basis hiervan kunnen schoolbesturen zich een duidelijk beeld vormen van de kwaliteit van hun onderwijs en hen helpen gerichte beslissingen te nemen voor verbetering.

Hoopvolle ontwikkeling

Het Onderwijs Ambities Amsterdam convenant is een spannende en hoopvolle ontwikkeling voor het onderwijs in Amsterdam. Door het waarborgen en gelijktrekken van de basiskwaliteit op alle scholen en door transparantie en uitwisseling van informatie te bevorderen, biedt het convenant hoop op een verbeterde onderwijskwaliteit en gelijke kansen voor alle kinderen in de stad.

Maak vrijblijvend kennis met OnSpect
We laten je graag kennismaken met onze applicatie. Plan eenvoudig een vrijblijvende (online) demonstratie in.
Plan een kennismaking
Categorieën:
Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook