Effectieve kwaliteitszorg voor schoolbestuurders: Ontdek de kracht van OnSpect

2 april 2023
Blog overzicht

Kwaliteitszorg transformeren: Hoe schoolbestuurders OnSpect kunnen inzetten voor onderwijsverbetering

Door: Hielke Adema

Als onderwijsbestuurder ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen die onder jouw bestuur vallen. Het is dan ook van groot belang dat er een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg is om deze taak op de juiste manier uit te voeren. Een hulpmiddel hierbij is OnSpect, een krachtige tool voor kwaliteitszorg in het onderwijs.

Wat is OnSpect?

OnSpect is een applicatie waarmee scholen en schoolbesturen onder andere zelfevaluaties kunnen uitvoeren en verbeterplannen kunnen opstellen. Het biedt een gestructureerde aanpak voor kwaliteitszorg die is gebaseerd op de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Door deze cyclus regelmatig door te lopen, kunnen scholen hun kwaliteit continu verbeteren.

Het belang van een stelsel van kwaliteitszorg

Scholen moeten beschikken over een stelsel van kwaliteitszorg, aangezien de onderwijsinspectie deze aspecten meeneemt in haar beoordeling van de kwaliteit van scholen. Het ontbreken van een dergelijk stelsel kan leiden tot een beoordeling van 'Onvoldoende' op het gebied van besturing, kwaliteitszorg en ambitie. De inspectie merkt dan op dat er ten eerste geen stelsel van kwaliteitszorg is waarmee het bestuur de basiskwaliteit realiseert, verbetert en borgt. Ten tweede ontbreekt het aan concrete doelen en aan sturing om die doelen te realiseren. En ten derde worden er geen systematische evaluaties uitgevoerd om het onderwijs te verbeteren.

Om deze beoordeling te voorkomen, is het belangrijk dat scholen gebruikmaken van een gestructureerde aanpak voor kwaliteitszorg. Het bestuur moet de verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren, verbeteren en borgen van de basiskwaliteit van het onderwijs. Het is van belang dat er concrete doelen worden gesteld en dat er sturing is om deze doelen te realiseren. Hierbij is het van belang dat er systematische evaluaties worden uitgevoerd om het onderwijs te verbeteren.

Gestructureerd aan de slag

Een gestructureerde aanpak kan helpen bij het bevorderen van een samenwerkings- en verbeteringsgerichte kwaliteitscultuur binnen scholen. Door het continu doorlopen van de PDCA-cyclus en het uitvoeren van systematische evaluaties kunnen scholen en bestuurders concrete doelen stellen en sturing geven om deze doelen te realiseren. Dit kan leiden tot verbeteringen in het onderwijs en het bevorderen van een kwaliteitscultuur waarbij verbetering en samenwerking centraal staan.

OnSpect maakt dit mogelijk door de gestructureerde aanpak te bieden die nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het biedt de handvatten waarmee scholen de onderwijskwaliteit kunnen waarborgen, zelfevaluaties uit kunnen voeren en verbeterplannen kunnen opstellen. Door regelmatig de ingebouwde PDCA-cyclus door te lopen, kunnen scholen hun kwaliteit continu verbeteren.

Door gebruik te maken van OnSpect kunnen scholen voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie en kunnen bestuurders de verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren, verbeteren en borgen van de basiskwaliteit van het onderwijs. Onderwijsbestuurders kunnen in OnSpect bovendien de voortgang binnen de scholen heel gemakkelijk volgen.

Ook aan de slag met OnSpect?

Als schoolbestuurder geef je in OnSpect invulling aan het eigen waarderingskader voor het bestuur (BKA) én heb je inzicht in de stand van zaken op alle scholen in de stichting.
Vraag een demo aan
Contact opnemen

Biedt de leerling de best mogelijke manier om te leren en te groeien

Door te investeren in een gestructureerde aanpak voor kwaliteitszorg, zoals OnSpect, kunnen onderwijsbestuurders ervoor zorgen dat hun scholen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die aan hen gesteld worden. Daarmee kunnen zij hun leerlingen de best mogelijke kansen bieden om te leren en te groeien.

Categorieën:
Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook