Kern van OnSpect

Kwaliteitswaarborging in het onderwijs.
Image

Onderwijskwaliteit in één oogopslag

Het overzichtelijke OnSpect-dashboard toont aan in hoeverre u voldoet aan de kwaliteitskaders van de onderwijsinspectie. OnSpect laat ook zien wat de onderwijsprestaties van dat moment zijn, toont HRM-gegevens als ziekteverzuim en leeftijdsopbouw van het personeel en geeft ook de financiële kengetallen en kosten van het ziekteverzuim weer.
Lees meer over kwaliteitswaarborging

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image