Wijzigingen Waarderingskader
PO Regulier

Correctie 11 oktober

Op 11 oktober 2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs een correctie gepubliceerd op de wijzigingen van het waarderingskader welke 1 augustus waren ingegaan. Deze correcties hebben gevolgen voor het waarderingskader binnen OnSpect. Hieronder vind je een overzicht van de correcties die door de inspectie zijn doorgevoerd.
Overzicht waarderingskaders
In onderstaande tabbladen worden de wijzigingen toegelicht. Op het eind van elk thema vind je ook een checklist waaraan je je OnSpect omgeving dient te checken.

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning.

Wat is er veranderd?

Uit de wijzigingen van 1 augustus bleek dat er enkele onderdelen uit het waarderingskader waren geschrapt. Deze wijzigingen zijn met de correctie van 11 oktober teruggedraaid. Hieronder is te zien op welke wijzigingen dit betrekking heeft. De voorgenomen wijzigingen worden om die reden ook in OnSpect definitief niet doorgevoerd. Specifieke informatie per eis lees je hieronder.

De wijzigingen

De wijzigingen zijn in verschillende eisen terug te vinden, namelijk:

OP 2.1 - Eén zin toch niet weggehaald

Uit het bijgestelde waarderingskader van 1 augustus bleek dat de zin over genormeerde toetsen voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde was weggehaald. Deze wijziging is met de correctie van 11 oktober teruggedraaid.

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle voor het onderwijs belangrijke domeinen. Het verzamelen van (toets)informatie gebeurt systematisch en zorgvuldig en voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde met behulp van genormeerde toetsen.

OP 2.8 - Eis verdwijnt toch niet

De volledige deugdelijkheidseis OP 2.8 omtrent het gebruik van een ‘leerling- en onderwijsvolgsysteem’ verdwijnt toch niet. Deze eis was reeds uniek voor het reguliere PO kader in vergelijking met de VO kaders. In de bijstelling van 1 augustus was deze zin verdwenen. Uit de correctie van 11 oktober blijkt dat de eis van toepassing blijft. De eis verdwijnt dus definitief niet uit OnSpect.

De school gebruikt voor het verzamelen en vastleggen van (toets)informatie een leerling- en onderwijsvolgssysteem.

Wat moet ik doen?

Het is belangrijk om voor OP 2.1 te controleren of de genormeerde toetsen benoemt staan in je beleid. Voor OP 2.8 is het belangrijk om te controleren of je beleid nog actueel is.

Wat gaat OnSpect doen?

De wijzigingen zijn reeds doorgevoerd in je OnSpect omgeving. Je kunt hier gelijk mee aan de slag.

Checklist

Terug naar boven
Deze wijzigingen hebben betrekking op het PO (reguliere) waarderingskader. Op zoek naar VO kaders? Klik dan hier.