Wijzigingen Waarderingskader
BKA BES

Veranderingen per 1 augustus 2023

Op de volgende pagina zijn de wijzigingen uiteengezet die zijn doorgevoerd in het waarderingskader Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie (BKA). Deze wijzigingen hebben betrekking op de BES versie van BKA.
Overzicht waarderingskaders
In onderstaande pagina worden de wijzigingen toegelicht. Op het eind van de pagina vind je ook een checklist waaraan je je OnSpect omgeving dient te checken.

BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

Het bestuur realiseert samen met de scholen de doelen voor kwaliteit, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij.

Wat is er veranderd?

Er zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd in het BKA waarderingskader. Deze wijzigingen zijn naar ons inzicht niet bekend gemaakt door de Onderwijsinspectie, maar wel zichtbaar na een verfijnde vergelijking. Het betreft hier voor het MBO BES en VO BES het toevoegen van één zin aan het waarderingskader, waarmee er ook een nieuwe eis is toegevoegd.

De wijzigingen

De standaard BKA2 - Uitvoering en kwaliteitscultuur heeft een nieuwe eis erbij gekregen. Dit gaat om:

BKA 2.17 - Volledig nieuwe eis

Het bestuur komt haar verplichtingen na omtrent de onverwijlde overleg- en aangifteplicht en zorgt ervoor dat een personeelslid het bestuur van een redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf onverwijld in kennis kan stellen.

Wat moet ik doen?

Vanaf 14 augustus 2023 kun je aan de slag met het invullen van deze eis.

Wat gaat OnSpect doen?

Wij gaan deze wijzigingen doorvoeren in jouw OnSpect omgeving. De nieuwe eis van BKA 2.17 is vanaf 14 augustus 2023 beschikbaar binnen je omgeving.

Checklist

Terug naar boven
Deze wijzigingen hebben betrekking op het BKA (BES) waarderingskader. Op zoek naar andere BKA kaders? Klik dan hier.