Versterkte focus op basisvaardigheden door de Onderwijsinspectie

26 mei 2023
Blog overzicht

De Onderwijsinspectie heeft recentelijk aangekondigd om vanaf 1 augustus 2023 een extra focus te leggen op de basisvaardigheden van leerlingen in het funderend onderwijs en mbo. Dit wordt bereikt middels een nieuwe standaard in de onderzoekskaders, de standaard Basisvaardigheden (OP0).

Standaard Basisvaardigheden (OP0)

Met de standaard Basisvaardigheden (OP0) waarborgen scholen de basiskwaliteit van het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde, en burgerschap. Hierbij is de verwachting dat scholen bewuste keuzes maken in het plannen en uitvoeren van het curriculum op deze gebieden en dat dit ook in de klas zichtbaar is. In het mbo gaat het om de uitvoering van het onderwijs op deze drie basisvaardigheden, met de nadruk op het maken van bewuste keuzes in het onderwijsprogramma en het in staat stellen van studenten om de benodigde kennis en vaardigheden eigen te maken.

Daarnaast blijft er aandacht voor besturing en sturing op basisvaardigheden, opgenomen in de kwaliteitsgebieden BKA (Besturing, kwaliteitszorg en ambitie) en SKA (Sturen, kwaliteitszorg en ambitie). De overige onderdelen van het curriculum en onderwijs blijven eveneens van belang en behouden hun plaats in de standaard Aanbod (OP1).

Belangrijk is dat vanaf 1 augustus 2024 de standaard Basisvaardigheden extra gewicht krijgt in het oordeel op schoolniveau in het basis- en voortgezet onderwijs. Gedurende het schooljaar 2023-2024 heeft de nieuwe standaard nog geen extra gewicht.

Verduidelijking OP2 en OP3

Daarnaast worden naast de toevoeging van de standaard Basisvaardigheden ook de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) verduidelijkt in het funderend onderwijs.

Basisvaardigheden gewaarborgd met OnSpect

Deze veranderingen kunnen vragen oproepen over hoe scholen zich het best kunnen voorbereiden op de nieuwe standaard. Hier kan OnSpect voor het bestuur en de school een belangrijke rol spelen.

OnSpect biedt scholen de handvatten om zich voor te bereiden op deze veranderingen. Binnen de applicatie kun je aan de slag gaan met het waarderingskader, waar de nieuwe standaard en de wijzigingen in de bestaande standaarden worden doorgevoerd. Op deze manier kunnen scholen praktisch aantonen hoe ze hier invulling aan geven. Hierna wordt de vertaling gemaakt naar de lesrealiteit via de vakwerkplannen en de bouwplannen.

Maak vrijblijvend kennis met OnSpect
We laten je graag kennismaken met onze applicatie. Plan eenvoudig een vrijblijvende (online) demonstratie in.
Plan een kennismaking

Basisvaardigheden in de praktijk

De nieuwe standaard OP0 vereist van scholen om nog nauwkeuriger en bewuster te zijn van hun curriculumkeuzes en hoe deze in de praktijk worden gebracht. Docenten en leerkrachten hebben in OnSpect de mogelijkheid om deze praktische overwegingen uit te werken in het eerder genoemde vakwerkplan en/of bouwplan. Door deze vertaling te maken van beleid naar praktijk krijgt de inspectie bij een eventueel bezoek ook inzicht in het ‘hoe’ van een beleidsstuk.

Vanaf het nieuwe schooljaar aan de slag met de basisvaardigheden

Bij OnSpect zorgen we ervoor dat alle veranderingen voor het begin van het nieuwe schooljaar worden doorgevoerd, zodat gebruikers in het nieuwe schooljaar hiermee aan de slag kunnen gaan. Hierdoor kunnen scholen met vertrouwen de nieuwe standaarden implementeren en borgen, om zo de kwaliteit van hun onderwijs verder verhogen en hier stapsgewijs invulling aan te geven.

Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook