Module Vakwerkplan / Teamplan

Maak van een vakwerkplan of teamplan een verbeterinstrument.

Blijf in ontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat scholen die goed presteren, continu in gesprek zijn over de onderwijskwaliteit. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de visie van de school ook daadwerkelijk naar voren komt daar waar het de leerling moet raken: in de lessen. Met de praktische digitale structuur faciliteert OnSpect het gesprek over beter onderwijs binnen de vakgroep of het team.
Lees meer over de module Vakwerkplan
Lees meer over de module Teamplan
Image

Het plan als verbeterinstrument

In OnSpect worden het vakwerkplan en teamplan online gemaakt. Iedereen kan direct input geven en dus actief meedenken. Met voorbeeldvragen en een duidelijke structuur krijgt het plan stapsgewijs vorm. Bovendien nodigt deze opzet uit om doorlopend te evalueren en bij te sturen. Het vakwerkplan of teamplan verandert daarmee van een beleidsdocument naar een verbeterinstrument.

Altijd up-to-date

Dankzij de gestandaardiseerde opzet voldoet de school altijd aan de eisen van de onderwijsinspectie. Ervaar de houvast die OnSpect biedt.

Méér dan een beleidsdocument

Met OnSpect verandert het vakwerkplan of teamplan van een document dat eenmaal per jaar wordt opgesteld in een instrument waarmee docenten doorlopend aan de slag kunnen.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image