Vakwerkplan

Waarborg & ontwikkel de beleidsvisie in uw vakgroepen met de vakwerkplan module

Blijf de vakgroep ontwikkelen

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat scholen die goed presteren continu in gesprek blijven over de onderwijskwaliteit en de te behalen doelen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de visie van uw school ook daadwerkelijk naar voren komt daar waar het de leerling moet raken; in de lessen.

Om inzicht te creëren, zult u structuur moeten hebben in de manier waarop het vakwerkplan wordt opgesteld. OnSpect biedt de handvaten die u en uw vakgroepen kunnen gebruiken om te zorgen dat ieder punt geraakt wordt. Het online format zorgt ervoor dat alle informatie up to date is, en dat iedereen er altijd aan kan werken. Door het bieden van inzicht in de stand van zaken, faciliteert OnSpect het gesprek over beter onderwijs voor de leerling.

Image

Vakwerkplan

Ieder vakwerkplan is uniek, maar moet toch enkele punten raken. OnSpect helpt hierbij. Doormiddel van voorbeeldvragen en een duidelijke structuur wordt het nog makkelijker om met de vakgroep het vakwerkplan op te stellen. Doordat het vakwerkplan online vorm krijgt is het makkelijk om het iteratief vorm te geven, en continu te evalueren. Het vakwerkplan verandert van een beleidsdocument naar een belangrijk handvat.

Met de ingebouwde PDCA-cyclus weet u precies wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is, en zorgt u ervoor dat dit up to date blijft op het moment dat dit gewenst is. Doordat iedereen zijn eigen inloggegevens heeft is het ook erg makkelijk om samen te werken, en heeft iedereen toegang tot datgeen wat hij of zij nodig heeft.

Gewaarborgd

Zorg door middel van de gestandaardiseerde handvaten dat u zeker weet dat u voldoet aan de eisen. Ervaar de houvast die OnSpect u geeft.

Een instrument om het gesprek aan te gaan

Zorg dat het vakwerkplan nog meer onderdeel wordt van uw beleid. Door het online karakter zal het vakwerkplan veranderen van een document dat u eenmaal per jaar opstelt, naar een richtlijn in uw vakgroepen waarmee uw docenten steeds weer aan de slag kunnen.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

We laten u graag zien hoe OnSpect kan bijdragen aan de onderwijskwaliteit in uw organisatie.
Image