Schoolplan

Waarborg het strategisch beleidsplan van uw school met de schoolplan module

Een duidelijke beleidsvisie met duidelijke verantwoordelijkheden

Vernieuw, digitaliseer, en werk samen. U weet ongetwijfeld wat het schoolplan inhoudt, maar heeft u er ooit aan gedacht om dit online vorm te geven? Het opstellen van een belangrijk meerjarig beleidsdocument vereist vele ogen, en wat is nou handiger dan er online aan te kunnen samenwerken? In OnSpect werkt u samen met uw team aan de onderdelen die voor u van belang zijn. Vul het Schoolplan in, koppel de benodigde documenten en blijf altijd alert en up to date met de ingebouwde PDCA-cyclus. Zo blijft u vernieuwen en is uw beleid tegelijkertijd aantoonbaar gewaarborgd.
Image

Schoolplan

Het schoolplan is een van de kerndocumenten van uw school en uw bestuur. Het biedt inzicht in uw langere termijn-visie, en geeft aan welke keuzes de komende tijd worden gemaakt.

Ook in OnSpect bepaald u zelf hoe het schoolplan eruit komt te zien. OnSpect biedt u houvast met een gestandaardiseerd raamwerk, en een duidelijk overzicht van wettelijke vereisten waar het schoolplan aan moet voldoen.

Het feit dat het schoolplan online wordt opgesteld biedt u en uw team de mogelijkheid dit decentraal vorm te geven, en iedereen aan het onderdeel te laten werken waar hij of zij aan is toegewezen. Hierdoor ontstaat focus, werkt u allemaal aan dezelfde versie, en bent u volledig up to date!

Voor de standaardisering van het schoolplan is gebruik gemaakt van de handreiking ‘Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ die is opgesteld door een coproductie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs, in overleg met de PO­Raad en de VO­raad.

Gewaarborgd

Door het in OnSpect verwerkte raamwerk voor het schoolplan ziet u precies waar u aan voldoet, en waar u nog stappen kunt zetten. Dit biedt overzicht en inzicht.

Werk online, werk samen

Doormiddel van het online-format van de schoolplan module bent u precies op de hoogte van de informatie die u nodig heeft, en werkt u allemaal aan dezelfde versie. Hierdoor heeft u overzicht, en kunt u sneller schakelen.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

We laten u graag zien hoe OnSpect kan bijdragen aan de onderwijskwaliteit in uw organisatie.
Image