Module Schoolplan

Bundel kennis en bouw samen aan het strategisch beleidsplan van de school.

Schoolplan

Het schoolplan biedt inzicht in de ambitie, langetermijnvisie en daaruit afgeleide doelen van de school. Met het waarborgen van onderwijskwaliteit als vertrekpunt laat het schoolplan zien welke keuzes er gemaakt worden om het onderwijs duurzaam te verbeteren. OnSpect biedt houvast met een gestandaardiseerd raamwerk en een duidelijk overzicht van wettelijke vereisten waar het schoolplan aan moet voldoen. Binnen die marges is er volop vrijheid om het schoolplan zelf vorm te geven.
Image

Duidelijkheid in visie en verantwoordelijkheid

Het opstellen van een meerjarig schoolplan vereist de inbreng van velen. Dat leent zich bij uitstek voor online samenwerking. Vul het schoolplan in, koppel de benodigde documenten en blijf altijd up-to-date met de ingebouwde PDCA-cyclus. Zo is vernieuwing verzekerd en wordt het beleid verantwoord.

Voor de standaardisering van het schoolplan is gebruik gemaakt van de handreiking ‘Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ die is opgesteld door een coproductie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs, in overleg met de PO­Raad en de VO­raad.

Gewaarborgd raamwerk

De module Schoolplan laat precies zien waar de school al aan voldoet en welke stappen nog gezet moeten worden.

Effectief online samenwerken

Door het online format van de module Schoolplan is alle benodigde informatie direct toegankelijk. Bovendien werkt iedereen in dezelfde versie, waarin wijzigingen realtime doorgevoerd worden. Dat biedt overzicht en de mogelijkheid om snel te schakelen.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image