Module PTA

Ervaar de kracht van online samenwerking.

Versterk en verdiep het PTA

Het Programma voor Toetsing en Afsluiting is een centraal onderdeel van het onderwijs. Om de kwaliteit te borgen zijn vele docenten jaar na jaar bezig met het opstellen, bijstellen en versterken van de leidraad van het onderwijs. Relevant maar arbeidsintensief. Dat kan anders. Met de module PTA van OnSpect wordt het opstellen en bijwerken van het PTA eenvoudig en inzichtelijk.
Image

Ervaar de meerwaarde van online werken

OnSpect brengt het PTA van offline naar online. Per vakgroep werken de juiste mensen digitaal samen, waarbij ook de eindverantwoordelijke duidelijk is. Alle verschillende onderdelen van het PTA zijn gewaarborgd, van beleidsmatig tot vaktechnisch. Tijd voor een periodieke check? De geautomatiseerde meldingen geven ruim vooraf een herinnering. Het digitale PTA van OnSpect is gebaseerd op de richtlijnen van de VO-raad.

Heldere rolverdeling

Van examensecretaris tot sectievoorzitter en managementteam: iedereen de juiste rechten en verantwoordelijkheden.

Iteratief werken

In de online omgeving van OnSpect werkt iedereen in hetzelfde bestand. Altijd dus een actuele versie én een goed vertrekpunt om verder te bouwen.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image