Dashboard Bestuur

Voor het bestuur is het interessant om na te gaan hoe andere scholen het doen. OnSpect laat zien in welke mate elke school voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie. Ook toont het of uw bestuur voldoet aan de maatstaven van de onderwijsinspectie.
Image

Onderwijskwaliteit in één oogopslag

Voor het bestuursbureau heeft OnSpect een dashboard ontwikkeld dat toont in welke mate elke school voldoet aan de kwaliteitskaders van de onderwijsinspectie. Ook zijn beleidsstukken van de scholen gemakkelijk terug te vinden. Daarnaast geeft het dashboard aan of uw bestuur voldoet aan de maatstaven van het vierjaarlijks onderzoek en de prestatieanalyse van de onderwijsinspectie.
Lees meer over kwaliteitswaarborging

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image