Kwaliteitspijlers

Behaal uw lange termijn doelstellingen door deze te vertalen naar de korte termijn met de kwaliteitspijlers module

Vertaal uw koers naar haalbare doelen

Ligt de school, het team, de vakgroep op koers om de doelstellingen te behalen? Een handige manier om dat te bepalen is door kwaliteitspijlers op te stellen. In de praktijk wordt strategie van de school bepaald aan de hand van de koers die (op bestuursniveau) wordt bepaald. De koers bestaat veelal uit verschillende lange termijn doelstellingen.

Deze lange termijn doelstellingen moeten vervolgens vertaald worden naar korte termijn doelstellingen, die te herkennen zijn in het primaire proces van de school. Het vertalen naar deze korte termijndoelstellingen kan overzichtelijk en eenvoudig in de kwaliteitspijlers-module. De kwaliteitspijlers gebruikt u om te monitoren of de prestaties en doelstellingen van de school, het team of de vakgroep nog steeds in lijn zijn met de doelstellingen van de school en de koers die is uitgezet.

Image

Kwaliteitspijlers

Een koers zonder meetbare peilpunten is als varen zonder zicht. Het mooie aan een koers is dat het een visie omvat, die een algemene richting in wijst met concrete punten. Alleen is het natuurlijk belangrijk om deze punten ook daadwerkelijk meetbaar en inzichtelijk te maken.

De kwaliteitspijler module helpt u hierbij. Door enkele kwaliteitspijlers in te stellen waar u aan werkt het komende jaar stelt u concrete doelen die u kunt meten. Zo wordt de beoogde verandering en / of vooruitgang daadwerkelijk inzichtelijk. Door de kwaliteitspijlers te koppelen aan de kwaliteitsgebieden maakt u de link met uw huidige beleid, en maakt u de weg vrij voor een blijvende verandering. Koppel hiernaast de kwaliteitspijler  met uw eigen aspecten en veranker hiermee de doelen van uw school ook echt in uw beleid.

Maak meetbaar & concreet

Leg uw doelen vast en maak ze concreet. Zorg dat iedereen dezelfde informatie heeft en dat deze inzichtelijk is, zodat er gewerkt kan worden aan resultaat.

Maak centraal

Doordat de kwaliteitspijlers centraal beschikbaar zijn voor de mensen waar u mee werkt kunt u hier regelmatig op terugvallen. Wat zijn de concrete punten, en hoe hangt dit samen met waar u mee bezig bent? Door het zichtbaar te maken vervalt het niet naar de achtergrond.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

We laten u graag zien hoe OnSpect kan bijdragen aan de onderwijskwaliteit in uw organisatie.
Image