Module Mijlpalen

Behaal langetermijndoelstellingen door middel van mijlpalen op korte en middellange termijn

Vertaal de visie naar meetbare mijlpalen

De strategie van een school wordt bepaald aan de hand van de koers die op bestuursniveau wordt uitgezet. De koers bestaat doorgaans uit verschillende langetermijndoelstellingen, die door middel van plannen op de korte termijn gerealiseerd moeten worden. OnSpect is bij uitstek geschikt om te monitoren of prestaties van de school, het team of de vakgroep in lijn zijn en blijven met de strategische doelstellingen. Iedere gerealiseerde doelstelling is een fraaie prestatie, een mijlpaal.
Image

Mijlpalen voor kwaliteitsverbetering

De module Mijlpalen helpt om de visie concreet, meetbaar en inzichtelijk te maken. Door het benoemen van mijlpalen worden meetbare doelen voor een vastgestelde periode bepaald. Zo wordt de beoogde verandering en/of vooruitgang daadwerkelijk inzichtelijk. Mijlpalen zijn kwaliteitscriteria die voortkomen uit het beleid. Iedere mijlpaal symboliseert blijvende verandering en structurele verhoging van onderwijskwaliteit. Een prestatie die gezien mag worden!

Meetbaar & concreet

Leg strategische doelen vast en maak ze concreet. Zorg dat iedereen dezelfde informatie heeft en dat dit inzichtelijk is, zodat er gericht gewerkt kan worden aan tastbare resultaten.

Centraal & transparant

Mijlpalen zijn centraal beschikbaar binnen de organisatie en kunnen dus steeds gebruikt worden om te toetsen: wat zijn de actiepunten en wat is op dit moment de status? Door doelstellingen en acties zichtbaar te maken, blijven ze in beeld.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image