Module Kwaliteitskalender

Ervaar de kracht van online samenwerking.

Versterk en verdiep de kwaliteit

De kwaliteitskalender is een centraal onderdeel van het onderwijs. Om de kwaliteit te borgen zijn vele medewerkers jaar in jaar uit bezig met het opstellen, bijstellen en versterken van de leidraad van het onderwijs. Relevant maar arbeidsintensief. Dat kan anders. Met de module Kwaliteitskalender van OnSpect wordt het opstellen en bijwerken van de kwaliteitskalender eenvoudig en inzichtelijk.
Image

Ervaar de meerwaarde van online werken

OnSpect brengt de kwaliteitskalender van offline naar online. Per kwaliteitsproject werken de juiste mensen digitaal samen, waarbij ook de eindverantwoordelijke duidelijk is. Door samen te werken in gerichte jaarlijks terugkomende of eenmalige kwaliteitsprojecten is elke stap van de aanpak en het doel van het project voor iedereen duidelijk. Niets geeft meer inzicht dan alle kaarten op tafel, nietwaar?

Heldere rolverdeling

Van kwaliteitsmedewerker tot managementteam: iedereen de juiste rechten en verantwoordelijkheden.

Iteratief werken

In de online omgeving van OnSpect werkt iedereen in één omgeving. Altijd dus een actuele versie én een goed vertrekpunt om verder te bouwen.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image