Module Kernfuncties

Verbind kernfuncties met elkaar en creëer ambities

Duidelijke visie

Besturen en scholen leggen in hun beleidsplannen steeds vaker de nadruk op het realiseren van de kernfuncties van het onderwijs en de maatschappelijke opdracht die daarbij hoort. Daarvoor is een gezamenlijke dynamiek en samenwerking binnen de school nodig om de drie kernfuncties van het onderwijs te realiseren. Goede sturing en visie op wat bereikt moet worden zijn daarbij van belang. Door het stellen van de juiste vragen, biedt OnSpect handvatten om via een duidelijke visie de kernfuncties te realiseren.
Image

Bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs

Om de kernfuncties van onderwijs te kunnen monitoren, hanteert OnSpect een raamwerk. Het raamwerk beschrijft de werking en kwaliteit van het onderwijs op de school. Zo ontstaat er inzicht op de realisatie van de kernfuncties in het algemeen en op de knelpunten en bijhorende ambities van de school. Door samenwerking te creëren tussen de verschillende geledingen in de school draagt OnSpect bij aan de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen.

De drie kernfuncties
De kernfuncties zijn het leren (kwalificatie), het aanleren van de vaardigheden om mee te doen en bij te dragen aan de samenleving (socialisatie) en het vrijmaken van de weg naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt (allocatie). Deze kernfuncties en hun invulling hebben allen een plek binnen de Kernfuncties-module. Lees meer over de drie kernfuncties in onze blog.

Kwalifcatie

Hoe brengt de school leerlingen kennis, houdingen en vaardigheden bij die aansluiten bij de behoeften van de samenleving en bij de mogelijkheden van talenten en leerlingen?

Socialisatie

Hoe draagt de school bij aan de verwerving van de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn om optimaal te kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving?

Allocatie

Volgen leerlingen een onderwijsloopbaan die past bij hun mogelijkheden en talenten en bij de arbeidsbehoeften van de samenleving?

Realisatie van de kernfuncties

Hoe geeft de school het onderwijs vorm zodat het dusdanig is toegerust en georganiseerd dat het voor continuïteit kan zorgen en kan bijdragen aan de drie kernfuncties.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image