Gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem voor scholen

Wenst u een verdieping van uw kwaliteitszorgsysteem?

Voldoen aan het onderzoekskader van de onderwijsinspectie is verplicht. Een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem geeft houvast bij de verdere verdieping van uw kwaliteitsontwikkeling. OnSpect brengt deze twee werelden samen en koppelt de kwaliteitsgebieden van het onderzoekskader aan het AKOKI-model. Resultaat: 85% van het AKOKI-model wordt al gedekt door te voldoen aan het onderzoekskader. Een kleine stap om voor certificering te gaan, een grote stap naar verdieping van het kwaliteitszorgsysteem in uw onderwijsorganisatie.

Waarom een certificering de voorkeur verdient? Het geeft naast de basiskwaliteit van het onderzoekskader van de onderwijsinspectie ook structuur en duidelijkheid aan o.a. leiderschap, organisatiestructuur en communicatie in uw onderwijsorganisatie. Iets waar de onderwijsinspectie niet op toetst, maar waar vaak nog wel winst te behalen valt. Veranker uw kwaliteitszorg daarom binnen uw onderwijsorganisatie!

Image

AKOKI-model

Het AKOKI-model hanteert standaarden die behoren tot meest toegepaste normen wereldwijd. Het zijn geen gedetailleerde vereisten, maar ze geven houvast aan hoe u binnen uw school en bestuur vorm kunt geven aan de PDCA-cyclus. Het fijne aan de AKOKI-model is dat u professionele vrijheid krijgt én tegelijkertijd verantwoording aflegt.

Sinds 2018 is certificering van het kwaliteitszorgsysteem voor onderwijsorganisaties mogelijk. Deze certificering biedt onderwijsorganisaties grip voor het creëren van een goed kwaliteitsmanagement. Het is een must voor elke school en bestuur die haar kwaliteitscultuur belangrijk vindt en zich objectief wil meten met andere onderwijsorganisaties, landelijk en wereldwijd.

Gewaarborgd

OnSpect biedt u de optie om de eisen van het AKOKI-model, net als die van de inspectie, te waarborgen in ons kwaliteitszorgsysteem.

Klaar voor certificering

Net als bij het waarderingskader kunt u in één overzicht zien in hoeverre uw onderwijs in ontwikkeling is. OnSpect helpt u zo op weg naar een verbetering en verdieping van de kwaliteitszorg van uw school en bestuur.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

We laten u graag zien hoe OnSpect kan bijdragen aan de onderwijskwaliteit in uw organisatie.
Image