Gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem voor scholen

Creëer een cultuur van continu verbeteren.

Certificering is dichterbij dan je denkt

Scholen zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Wist je dat een school die deze basiskwaliteit biedt, ook al voor 85% voldoet aan de normen van de ISO 21001? Het is dan nog maar een kleine stap naar ISO-certificering en dat is de moeite waard…

Geef structuur aan de kwaliteitscultuur
De ISO 21001-certificering biedt onderwijsorganisaties grip op kwaliteitsmanagement. Het is voor zowel scholen als besturen de ideale manier om het beleid te verantwoorden. Naast de basiskwaliteit van het onderwijs geeft de norm ook structuur en duidelijkheid over leiderschap en communicatie in de organisatie. En juist daar ligt vaak de sleutel om een visie te realiseren. Veranker de kwaliteitscultuur daarom binnen de school.

Image

Meer houvast met het AKOKI-model

Het AKOKI-model hanteert standaarden die behoren tot meest toegepaste normen wereldwijd. Het zijn geen gedetailleerde vereisten, maar ze geven wel houvast aan het integreren van de PDCA-cyclus binnen school en bestuur. Het voordeel van het AKOKI-model is dat professionele vrijheid gecombineerd wordt met het afleggen van verantwoordelijkheid.

Rust en overzicht
Certificering is dé manier om de zorg voor kwalitatief goed onderwijs integraal vorm te geven. Het is niet alleen een keurmerk voor een kwalitatief goede school, maar het brengt ook rust in de dagelijkse processen. Wil je meer weten over certificering? Neem dan contact op met OnSpect. We kijken dan samen naar de mogelijkheden.

Van kwaliteitszorg naar kwaliteitsontwikkeling

OnSpect biedt de optie om de eisen van het AKOKI-model, net als die van de inspectie, te waarborgen in een betrouwbaar kwaliteitszorgsysteem.

Gefaseerd implementeren ISO-eisen

In één overzicht is duidelijk in hoeverre een school aan de ISO-normen voldoet. OnSpect wijst de weg naar een cultuur van continu verbeteren door verdieping van de kwaliteitszorg van school en bestuur.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image