Leren van en met elkaar

Deel expertise, lever een bijdrage aan de ontwikkeling van het vak en uiteindelijk aan het Nederlandse onderwijs.

Docentenportfolio

Professionals blijven zichzelf continue ontwikkelen. Een echte professional ontwikkelt niet alleen zichzelf, maar streeft ook naar ontwikkeling van de vakgroep, het team en de school. Dat doen ze met één doel: het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.

Het docentenportfolio sluit aan bij dit doel en biedt docenten aan de ene kant een persoonlijke omgeving om een sterk portfolio op te bouwen en aan de andere kant een netwerkomgeving om van en met elkaar te leren.

Het docentenportfolio van OnSpect is op dit moment nog niet te verkrijgen.
Image

Aantoonbaar professional in het onderwijs

Persoonlijke omgeving

Binnen deze omgeving kunnen docenten bouwen aan een sterk portfolio dat gebruikt kan worden tijdens een sollicitatie-, functionerings- of beoordelingsgesprek. De persoonlijke omgeving werkt met specifieke standaarden die zijn gekoppeld aan het waarderingskader van de onderwijsinspectie. De omgeving biedt professionele vrijheid om deze naar eigen inzichten in te vullen. Middels de geïntegreerde PDCA-cyclus is continue ontwikkeling een feit.

Netwerkomgeving

Een echte professional ontwikkelt niet alleen zichzelf, maar streeft ook naar ontwikkeling van de vakgroep, het team en de school. Binnen de netwerkomgeving bestaat de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met collega’s in het hele land over het vak zelf of over thema’s als mentoraat, LOB of decanaat. Door expertise te delen in de vorm van lessenseries, filmpjes of brochures wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vak en uiteindelijk het Nederlandse onderwijs.

Aan de slag met onderwijskwaliteit?

Boek een demo en ontdek hoe OnSpect de onderwijskwaliteit van scholen borgt en verbetert.
Image