De bestuursversie van OnSpect komt eraan!

13 januari 2023
Blog overzicht
OnSpect wordt een nog krachtiger middel voor schoolbesturen. Deze maand beginnen we met de uitrol van een nieuwe versie van OnSpect, speciaal voor schoolbesturen. Deze versie helpt bestuurders om hun (verplichte) stelsel van kwaliteitszorg te verankeren en inzichtelijk te maken. Bovendien stelt het het bestuur in staat om te bekijken in welke mate hun scholen de basiskwaliteit van het onderwijs waarborgen.

Waarom een bestuursversie?

OnSpect is opgericht om scholen te ondersteunen om hun kwaliteitszorg volledig digitaal te waarborgen én verbeteren. De wettelijke eisen worden samengebracht met de visie van het bestuur en de school. De visie kan vervolgens worden vertaald naar alle niveaus. Van school tot vakgroep, en van bestuur tot (bouw)team. Op die manier komt de visie van het bestuur naar voren in de school en de lespraktijk, én zijn alle wettelijke vereisten gewaarborgd.

Leerlingen profiteren ervan als goede sturing op onderwijskwaliteit leidt tot betere lessen. Maar dat kan pas echt gerealiseerd worden als de kwaliteitscultuur ook op het hoogste niveau, bij het schoolbestuur, diep geworteld is. Bovendien heeft de Onderwijsinspectie steeds meer aandacht voor de omgang van besturen met kwaliteitszorg (BKA1, BKA2 en BKA3). Om die reden heeft OnSpect een speciale versie ontwikkeld waarmee ook het de kwaliteitszorg op bestuurlijke niveau kan worden ondersteund. Daardoor wordt betere sturing op onderwijskwaliteit- en resultaten mogelijk.

De mogelijkheden van OnSpect voor schoolbesturen

Waarborging wettelijke vereisten

De Onderwijsinspectie toetst schoolbesturen aan het kader Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA). Dit kader bestaat uit de onderdelen Visie, Ambities en Doelen (BKA1), Uitvoering en Kwaliteitscultuur (BKA2) en Evaluatie, Verantwoording en Dialoog (BKA3). In OnSpect zijn de eisen van elk van deze kwaliteitsgebieden verwerkt. Het bestuur geeft per eis inhoudelijk aan hoe zij daar invulling aan geeft. Met behulp van de ingebouwde kwaliteitscyclus (PDCA-cyclus) worden de eisen een terugkerend onderwerp van gesprek en blijft de onderbouwing up-to-date. Komt de Onderwijsinspectie langs? Dan is de inrichting van het stelsel van kwaliteitszorg met een druk op de knop inzichtelijk.

Inzicht in scholen

De Onderwijsinspectie beoordeelt of het schoolbestuur de onderwijskwaliteit op haar scholen voldoende bewaakt en bevordert. Steeds meer scholen maken al gebruik van OnSpect om invulling te geven aan het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Vanuit de nieuwe bestuursversie krijgt het schoolbestuur in één oogopslag inzicht hoe de school/scholen onder het bestuur ervoor staan. Ook is het mogelijk om door te klikken naar de omgeving van de onderliggende school voor meer verdieping. Zo kan inhoudelijk worden beoordeeld hoe de school vorm geeft aan de uitvoering van de visie en doelen voor onderwijskwaliteit.

Image
Verdeel in de kwaliteitskalender voor ieder onderdeel de taken. Behoud overzicht via het Kanban-bord.

Kwaliteitskalender

Bij veel schoolbesturen wordt de kwaliteitskalender verwerkt in een spreadsheet. Daardoor ontstaat het risico dat er meerdere versies naast elkaar bestaan, en zijn de mogelijkheden om acties en verantwoordelijkheden te verdelen beperkt. In de bestuursversie van OnSpect is, net als voor scholen, een digitale kwaliteitskalender beschikbaar. Onderdelen komen automatisch ieder jaar terug. Per onderdeel kunnen bovendien de verantwoordelijke personen gekoppeld worden en taken worden verdeeld. Het is daarnaast mogelijk om meldingen in te stellen. Daardoor krijgen de juiste mensen op het juiste moment een seintje dat er actie vereist is.

Aan de slag met onderwijskwaliteit

Werken aan beter onderwijs begint met helder beleid en uitgesproken ambities van het schoolbestuur. Met de bestuursversie van OnSpect maken we het mogelijk om ook op dit bovenste niveau gestructureerd aan de slag te gaan. Zodat de visie, ambitie en beleid nog beter naar de scholen en lespraktijk vertaald kunnen worden worden. Daarmee ontstaat in de hele organisatie een kwaliteitscultuur, gebouwd op een stevig fundament.

Ook aan de slag met OnSpect?

Benieuwd naar onze bestuursversie, of wat OnSpect nog meer voor je kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een online demo aan!
Vraag een demo aan
Contact opnemen
Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook