Kwaliteitszorg in het onderwijs

Kwaliteitszorg in het onderwijs draait om het monitoren, verantwoorden en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs binnen de school of stichting. De onderwijskwaliteit diep verankeren in de cultuur van …

Lancering digitale kwaliteitskalender

Vanaf vandaag is de digitale kwaliteitskalender beschikbaar in OnSpect! In deze nieuwe module is het mogelijk om je volledige kwaliteitskalender te verwerken om zo door het hele jaar heen stapsgewijs …

Interesse in OnSpect, wat kan ik verwachten?

Het zou zomaar kunnen dat je na het bekijken van onze website denkt: “OnSpect, dat kan onze school de handvatten bieden voor een integrale kwaliteitszorg die we nodig hebben.” Wellicht …

OnSpect is vernieuwd!

Het nieuwe schooljaar gaat van start, en OnSpect is er klaar voor! Vorige week is namelijk een volledig vernieuwde versie van OnSpect gelanceerd. Mede dankzij de input van scholen die …

Leiderschap in het onderwijs

Het thema leiderschap binnen het AKOKI-model gaat in op: “Dit is wat we doen. Niet meer, maar zeker ook niet minder’. En bestaat uit de categorieën: (1) Visie- | Strategie- | Beleidsontwikkeling, (2) Visie- | Strategie- | Beleidsrealisatie, (3) Verantwoording en Evaluatie, (4) Cultuur van Continue Verbeteren en (5) Financieel Beheer.

Omgevingsanalyse van scholen

Wanneer heeft u voor het laatst een omgevingsanalyse gemaakt van de context waarin uw school acteert? Het eerste thema in het AKOKI-model is de context: de omgevingsanalyse van scholen.

Akoki-model OnSpect kwaliteitssysteem

Een gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem in het onderwijs!

U wilt een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem binnen uw school en/of bestuur? Wist u dat dit al sinds 2018 mogelijk is in Nederland? Dit artikel gaat in op de volgende stap in kwaliteitszorgsystemen op scholen in Nederland: certificering van het kwaliteitssysteem van uw school. Een goed kwaliteitssysteem laat zien waar de school staat en of de beoogde kwaliteit aanwezig is.

Hoe kunt u uw kwaliteitszorg vormgeven in de school?

Een goed werkend systeem van kwaliteitszorg vereist van een bestuur en/of school een kwaliteitsbeleid dat doelgericht, systematisch en integraal van opzet is. Hielke Adema deelt de belangrijkste uitgangspunten voor een goed functionerend kwaliteitssysteen.

De onderwijsinspectie op bezoek

De onderwijsinspectie op bezoek. Eens in de vier jaar vindt het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie plaats bij het bestuur en enkele van haar scholen. Hoe bereidt u een bezoek van de inspectie van onderwijs voor? Hoe zorgt u ervoor dat u samen met uw collega’s het bezoek van de inspectie met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt, doordat er sprake is van een goede voorbereiding?

Kwaliteitszorg en ambitie in uw school

Hoe geeft u in 10 dagen vorm aan uw kwaliteitszorg en ambitie van uw school? Hoe bewaakt en bevordert u als bestuur en schoolleiding de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten? Daarvoor moet u als bestuurder en schoolleider zicht hebben op de onderwijskwaliteit van school en de toetsbare doelen die gesteld zijn moeten regelmatig worden geëvalueerd. Maak binnen 10 dagen een kwaliteitszorg- en ambitiestructuur aan zodat er doordachte analyses en gerichte verbeterplannen kunnen worden gemaakt om de onderwijskwaliteit binnen de stichtingen en/of de school te verbeteren. Met als resultaat: beter onderwijs voor de leerling!